×
Zmiana wielkości czcionki:

Nasze oddziały:


Podręcznik dla osób niepełnosprawnych

Data opublikowania

2023

Wydawca

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Strony

54

Poradnik dla instytucji rynku pracy zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w rozwoju edukacyjno-zawodowym.

Copyright by Fundacja Fuga Mundi

(5.0)

Drogi Czytelniku,

cieszymy się, że podjąłeś decyzję o zgłębieniu zagadnienia modelu wsparcia edukacyjno-zawodowego. Ten poradnik przygotowalismy specjalnie dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak rozeznać rynek pracy, skutecznie współpracować z pracodawcami, tworzyć dedykowane programy szkoleń zawodowych oraz badać efektywność działań szkoleniowych.

Wartością dodaną poradnika jest omówienie zagadnień dotyczących pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością. Dopełnia ono całego procesu komplesowego wsparcia tych osób na drodze do zdobycia zatrudnienia.


Szczegóły


Miejsce publikacji

Lublin, PolskaSpis treści

 1. Wprowadzenie do zagadnień dotyczących osób z niepełnosprawnością
  1. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – charakterystyka grupy
  2. Zróżnicowanie osób z niepełnosprawnością jako uczestników rynku pracy

   Aktualna oferta rynku w kontekście wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z

   niepełnosprawnością

  3. Wybrane problemy osób z niepełnosprawnością w procesie wchodzenia na rynek pracy
  4. Kontekst zawodowy

   Kontekst indywidualny (osobowy, społeczno-ekonomiczny, zdrowotny)

  5. Kształcenie ustawiczne i jego rola w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
  6. Znaczenie kształcenia ustawicznego dla osób z niepełnosprawnością

   Kształcenie ustawiczne jako szansa na rozwój w życiu zawodowym i prywatnym

 2. Model wsparcia edukacyjno-zawodowego
  1. Diagnoza potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnością
  2. Rozeznanie rynku pracy i potrzeb edukacyjno-szkoleniowych, nawiązanie współpracy

   z pracodawcami

  3. Opracowanie programów szkoleń zawodowych
  4. Efektywność działań szkoleniowych – badanie, wyniki, ewaluacja
  5. Pośrednictwo pracy dla osób z niepełnosprawnością
 3. Dobre praktyki w procesie wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnością
  1. Praktyczne porady dla instytucji szkoleniowych oraz rynku pracy
  2. Dla instytucji szkoleniowych

   Dla instytucji rynku pracy

  3. Dobre praktyki w poszukiwaniu zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością
  4. Dokładne poznanie i określenie potrzeb obu grup docelowych – osób z niepełnosprawnością

   i pracodawców

   Zrozumienie oczekiwań pracodawców

   Sprawdzone rozwiązania w poszukiwaniu zatrudnienia

   Wybór odpowiedniej oferty

   Skuteczne metody poszukiwania ofert pracy

 4. Informacje o Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
  Adresy przydatnych stron internetowych
  Portale z ofertami pracy
Obiekt fizyczny

Format Ebook
Liczba stron 54Numery indentyfikacyjne

Open Library OL49368139M
ISBN 13 9788394969158Uwagi do wydania

Seria Model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami uwzględniający poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Data nadania praw autorskich 07.09.2023
Tłumacznie Polski

Publikacja dostępna na openlibrary.org

Zapraszamy do skorzystania z czytania tekstu Informatora przez lektora, wybierając w pasku nawigacji na dole e-booka ikonkę słuchawek - Read this book aloud.

Ikona
Podręcznik dla osób niepełnosprawnych

Data opublikowania

2023

Wydawca

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Strony

52

Poradnik dla pracodawców zatrudniających pracowników z niepełnosprawnością. Dobre praktyki i porady dla pracodawców

Copyright by Fundacja Fuga Mundi

(5.0)

Drogi Czytelniku,

oddajemy w Twoje ręce informator skierowany do pracodawców oraz do wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością. Przygotowany przez nas poradnik obejmuje kompleksowe spojrzenie na proces zatrudniania osób należących do wspomnianej grupy. Zawarliśmy w nim nie tylko podstawę prawną tego działania, ale także bardziej praktyczne wskazówki, które będą pomocne w odnalezieniu się w tej tematyce. Zdobyta wiedza pozwoli przekształcić zatrudnienie osób mierzących się z wyzwaniami zdrowotnymi w udaną inicjatywę, która w efekcie przyczyni się do rozwoju firmy.

W kolejnych częściach poradnika skupimy się na następujących zagadnieniach:

 • przesłankach skłaniających do zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
 • informacjach prawnych i formalnych dla pracodawców,
 • kompleksowym przystosowaniu środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 • dobrych praktykach i przykładach zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Zachęcamy do korzystania z tego poradnika jako kompasu w procesie tworzenia bardziej otwartych, różnorodnych i elastycznych miejsc pracy. Włączanie osób z niepełnosprawnością do uczestnictwa w rynku pracy to nie tylko wyzwanie, ale także szansa na rozwój organizacji, odkrycie nowych perspektyw oraz budowanie wspólnoty i autentycznego zaangażowania społecznego.

Należy pamiętać, że część treści zawartych w opracowaniu może ulegać dezaktualizacji, np. w przypadku zmian w prawie. Prosimy w związku z tym o weryfikowanie przedstawionych informacji, szczególnie po upływie dłuższego czasu od momentu opracowania poradnika (lipiec 2023 r.).

Szczegóły


Miejsce publikacji

Lublin, PolskaSpis treści

 1. Wprowadzenie3
 2. Wstęp do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością4
  1. Niepełnosprawność w pracy: rozprawiamy się z mitami4
  2. Przesłanki i zasady zatrudniania osób z niepełnosprawnością11
  3. Zarządzanie niepełnosprawnością – społeczna odpowiedzialność biznesu14
 3. Podstawy prawne zatrudnienia osób z niepełnosprawnością19
  1. Akty prawne – wiedza i informacje19
  2. PFRON – zakres działań22
  3. PFRON – wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników23
  4. PFRON – warunki ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników25
  5. Uprawnienia pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności30
 4. Przystosowanie środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością31
  1. Niepełnosprawność układu ruchu31
  2. Niepełnosprawność narządu wzroku33
  3. Niepełnosprawność narządu słuchu34
  4. Niepełnosprawność psychiczna34
  5. Niepełnosprawność intelektualna35
 5. Pracodawca przyjazny osobom z niepełnosprawnością – dobre praktyki37
  1. Rynek pracy otwarty na potrzeby osób z dysfunkcją ruchu37
  2. Brak wzroku – widzieć szansę tam, gdzie inni jej nie widzą39
  3. Pokonując ciszę. Osoby niesłyszące w firmie produkcyjnej41
  4. Niepełnosprawność psychiczna nie musi być barierą43
  5. Otwartość na różnorodność w przedszkolu – niepełnosprawność intelektualna45
 6. Informacje o Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi48
 7. Adresy przydatnych stron internetowych50Obiekt fizyczny

Format Ebook
Liczba stron 52Numery indentyfikacyjne

Open Library OL49829803M
ISBN 13 9788394969165Uwagi do wydania

Seria Model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami uwzględniający poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Data nadania praw autorskich 07.10.2023
Tłumacznie Polski

Publikacja dostępna na openlibrary.org

Zapraszamy do skorzystania z czytania tekstu Informatora przez lektora, wybierając w pasku nawigacji na dole e-booka ikonkę słuchawek - Read this book aloud.

Ikona
Podręcznik dla osób niepełnosprawnych

Data opublikowania

2023

Wydawca

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Strony

52

Poradnik dla pracowników niepełnosprawnych, od marzeń do sukcesu. Wsparcie potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnością

Copyright by Fundacja Fuga Mundi

(5.0)

Drogi Czytelniku,

oddajemy w Twoje ręce poradnik dedykowany wszystkim tym, którzy pomimo wyzwań związanych z niepełnosprawnością wierzą w swoje marzenia i nieprzerwanie dążą do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do godnego życia i pełnienia aktywnej roli w społeczeństwie, w tym także w obszarze aktywności zawodowej w ramach rynku pracy. Niepełnosprawność nie powinna być przeszkodą na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

W poradniku zawarliśmy praktyczne wskazówki i inspiracje, które pomogą pokonać trudności, jakie możesz napotkać na swojej drodze do zatrudnienia. Poznasz swoje uprawnienia wynikające z posiadania statusu osoby z niepełnosprawnością, a także inspirujące historie ludzi sukcesu. Wszystkie te informacje pomogą Ci zrozumieć, jak wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w działaniach związanych z aktywnością zawodową.

Szczegóły


Miejsce publikacji

Lublin, PolskaSpis treści

 1. Wprowadzenie2
 2. Zasoby własne w rozwoju kariery zawodowej
  • Znaczenie pracy w życiu człowieka4
  • Jak wyznaczać cele zawodowe9
  • Skuteczne metody poszukiwania zatrudnienia12
 3. Specyfika rozwoju kariery zawodowej absolwentów z niepełnosprawnością14
 4. Mapa wybranych instytucji prowadzących działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej18
 5. Prawne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
  • Uprawnienia pracowników legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności27
  • Czas pracy osoby z niepełnosprawnością29
  • Możliwość skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego oraz dodatkowe uprawnienia30
  • „Aktywny samorząd” jako szczególne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością31
  • Elastyczne formy zatrudnienia34
 6. Inspirujące przykłady zatrudnionych osób z niepełnosprawnością
  • Cukrzyca w niczym mi nie przeszkadza36
  • Tester oprogramowania z zespołem Aspergera38
  • Życie ze schizofrenią40
  • Pokonała depresję i odniosła sukces zawodowy42
  • Historia prawnika ze schorzeniem narządu ruchu43
  • Asystentka zarządu z niedosłuchem45
 7. Informacje o Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi48
 8. Adresy przydatnych stron internetowych50Obiekt fizyczny

Format Ebook
Liczba stron 52Numery indentyfikacyjne

Open Library OL49829807M
ISBN 13 9788394969172Uwagi do wydania

Seria Model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami uwzględniający poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Data nadania praw autorskich 07.10.2023
Tłumacznie Polski

Publikacja dostępna na openlibrary.org

Zapraszamy do skorzystania z czytania tekstu Informatora przez lektora, wybierając w pasku nawigacji na dole e-booka ikonkę słuchawek - Read this book aloud.

Ikona