×
Zmiana wielkości czcionki:

Nasze oddziały:

Wybierz język: British flag Poland flag Norway flag Iceland flag

 

naglowek

Serdecznie zapraszamy na

 

Międzynarodową konferencję pn.

„Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – 

kompleksowy model edukacyjno-zawodowy”

 

Celem konferencji będzie wymiana myśli, poglądów, doświadczeń naukowych i aplikacyjnych odnośnie poprawy jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

 

Obejmować będzie trzy bloki tematyczne:

 1. Zagadnienia diagnostyczne w zakresie wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami.
 2. Kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnościami jako metoda zwiększająca szansę na rynku pracy.
 3. Przekroczenie progu rynku pracy przez osoby z niepełnosprawnością.

 

Zapraszamy wszystkie osoby, które zajmują się zagadnieniami wsparcia osób z niepełnospranościami w kształceniu zawodowym i podjęcia pracy, w tym w sposób szczególny przedstawicieli:

 • instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET),
 • instytucji rynku pracy [organizacje pozarządowe, agencje zatrudnienia, urzędy pracy, itp.],
 • pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnścią.

 

Informacje o konferencji:

 

Konferencja odbędzie się ona w dniach 26-28.06.2023 r. w formie zdalnej.

 

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Google Meet i będzie transmitowana na YouTube.

 

Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektów, realizowanych przez Fundację Fuga Mundi:

 • "Model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami uwzględniający poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" – projekt w ramach Programu Edukacja, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych;
 • "Stawiamy na pracę" – projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Organizatorami konferencji są:

 • Fundacja Fuga Mundi [Lider partnerstwa] - www.praca.ffm.pl
 • Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum [Centrum Kształcenia Ustawicznego], Reykjanesbæ, Islandia [Partner] - www.mss.is
 • Perfect Connection – Oslo, Norwegia [Partner]

 

Projekt "Model wsparcia edukacyjno-zawodowego …” korzysta z dofinansowania o wartości 112 527,90 EUR otrzymanego od Islandii, państwa Liechtenstein i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu „Model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami” jest udoskonalenie poradnictwa zawodowego, współpracę z pracodawcami oraz rozwój sektora VET na podstawie współpracy z instytucjami z Islandii i Norwegii.

 

stopka

Międzynarodowa Konferencja

 „Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 

– kompleksowy model edukacyjno-zawodowy”

 

Termin konferencji: 26 - 28 czerwca 2023r.

Rodzaj konferencji: konferencja online na platformie Google Meet

 

 

DZIEŃ 1: PONIEDZIAŁEK – 26 czerwca 2023r.

Temat przewodni: Zagadnienia diagnostyczne w zakresie wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Przewodnicząca dnia: Karolina Malitka – psycholog, Fundacja Fuga Mundi

 

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji

Marek Piasecki – Prezes Zarządu Fundacji Fuga Mundi

10:10-10:30

Model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami uwzględniający poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – raport z działań w projekcie

Sylwia Vardanyan – psycholog, Fundacja Fuga Mundi

Zobacz

Pobierz

10:30 – 10:50

Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnościami w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

Rafał Skrzypczyk – Wiceprezes, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Zobacz

Pobierz

10:50 – 11:00

Przerwa na kawę

11:00 – 11:20

Diagnoza profilu zawodowego osób z niepełnosprawnościami - implikacje praktyczne rezultatów projektu

Paula Kozaczuk – psycholog, Fundacja Fuga Mundi

Zobacz

Pobierz

11:20 – 11.40

Wsparcie potencjału edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnością w wejściu na rynek pracy – perspektywa administracji samorządowej

Marzena Słotwińska-Kanar, doradca zawodowy, Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Zobacz

Pobierz

11:40 – 12:00

Ścieżka wsparcia osoby z niepełnoprawnością w MSS - metody i wyzwania

Þórdís Marteinsdóttir i Gunnrún Theodórsdóttir, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum [Centrum Kształcenia Ustawicznego], Reykjanesbæ, Islandia

Zobacz

Pobierz

12:00 – 12:20

Pytania, dyskusja, podsumowanie dnia konferencyjnego

 

 

DZIEŃ 2: WTOREK – 27 czerwca 2023r.

Temat przewodni: Kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością jako metoda zwiększająca szansę na rynku pracy.

Przewodniczący dnia: Krzysztof Robaczyński – doradca zawodowy, Fundacja Fuga Mundi

 

10:00 – 10:10

Otwarcie drugiego dnia konferencji – podsumowanie poprzedniego dnia i zapowiedź dzisiejszych prelekcji

10:10 – 10:30

Analiza potrzeb szkoleniowych: potrzeby osób z niepełnosprawnością a standardy wymagań kandydatów do pracy

Karolina Malitka – psycholog, Fundacja Fuga Mundi

Zobacz

Pobierz

10:30 – 10:50

Kształcenie ustawiczne oraz wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

w ramach modelu ekonomii społecznej – zadania sektora pozarządowego

Zbigniew Drążkowski – Prezes, Stowarzyszenia Emaus Lublin

Zobacz

Pobierz

10:50 - 11:10

Trendy w zakresie kształcenia ustawicznego związanego z rozwojem nowych technologii – szanse dla osób z niepełnosprawnością

Marcin Michnowicz – Prezes, NTF.PL Sp. z o.o., instytucja szkoleniowa, Lublin

Zobacz

Pobierz

11:10 – 11:20

Przerwa na kawę

11:20 – 11:40

Certyfikacja kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnością – jak i czego uczyć, aby zwiększyć szanse na rynku pracy

Małgorzata Wróblewska-Tylus - Menedżer Regionalnego Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji w Lublinie

Zobacz

Pobierz

11:40 – 12.00

Kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością w Polsce – stan obecny oraz postulaty zmian

Dariusz Dziuban – prawnik, Fundacja Fuga Mundi

Zobacz

Pobierz

12:00 – 12:20

Pytania, dyskusja, podsumowanie dnia konferencyjnego

 

 

DZIEŃ 3: ŚRODA – 28 czerwca 2023r.

Temat przewodni: Przekroczenie progu rynku pracy przez osoby z niepełnosprawnością.

Przewodnicząca dnia: Paula Kozaczuk – psycholog, Fundacja Fuga Mundi

 

10:00 – 10:10

Otwarcie trzeciego dnia konferencji – podsumowanie poprzedniego dnia i zapowiedź dzisiejszych prelekcji

10:10 – 10:30

Identyfikacja i opis stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością – wskazania i przeciwwskazania zdrowotne do zatrudnienia

Krzysztof Robaczyński – doradca zawodowy, Fundacja Fuga Mundi

Zobacz

Pobierz

10:30 – 10:50

Postawy wobec osób z niepełnosprawnością – jak je kształtować, aby zwiększyć szanse na rynkuu pracy

Prof. Jacek Śliwak – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zobacz

Pobierz

10:50 – 11:10

Rola administracji rządowej w zakresie wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnością

Małgorzata Paprota  - Dyrektor, Lubelski Oddział Państwowego Funduszu Rehabiitacji Osób Niepełnosprawnych

Zobacz

Pobierz

11:10 – 11:20

Przerwa na kawę

11:20 – 11:40

Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie – czynnik wspierający adaptację osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy

Ewa Daniela Burdon – Prezes, Prefect Connection, Oslo, Norwegia

Zobacz

Pobierz

11:40 – 12:00

Pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością z Ukrainy – wyzwania i zadania dla instytucji rynku pracy w Polsce. 

Dmytro Kuźmenko – trener pracy, Fundacja Fuga Mundi

Zobacz

Pobierz

12:00 – 12.20

Personel z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie – jego miejsce i znaczenie.

Jacek Jonasz - Prezes Zarządu Firmy Dormel Sp. z o.o.

Zobacz

Pobierz

12:20 – 12:40

Pytania, dyskusja, podsumowanie dnia konferencyjnego

Przyjęcie deklaracji z konferencji

Deklaracja z konferencji

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektów, realizowanych przez Fundację Fuga Mundi:

 • "Model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami uwzględniający poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" – projekt w ramach Programu Edukacja, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych;
 • "Stawiamy na pracę" – projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Organizatorzy:

 • Fundacja Fuga Mundi [Lider partnerstwa]
 • Perfect Connection – Oslo, Norwegia
 • Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum [Centrum Kształcenia Ustawicznego], Reykjanesbæ, Islandia

 

W jakich dniach konferencji weźmiesz udział?

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników Międzynarodowej Konferencji pod nazwą „Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – kompleksowy model edukacyjno-zawodowy” 

 

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Fuga Mundi z siedzibą w Lublinie przy ul. Hutniczej 20B.

Dane kontaktowe do administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: ffm@ffm.pl lub telefonicznie tel.: 81 534 26 01

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: ffm@ffm.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji pod nazwą „Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – kompleksowy model edukacyjno-zawodowy.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa jest art. 6 ust.1 lit a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)

Źródło danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe od uczestników konferencji w drodze ich rejestracji.

Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, telefon, mail).

 

Okres, przez który dane będą przechowywane

Państwa dane będą przetwarzane prze okres przechowywania dokumentacji księgowo-finansowej o sprawozdawczej konferencji na potrzeby której zostały zebrane

Podmioty, którym będą udostępnione dane osobowe

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty dokonujące czynności kontrolnych, projektu w ramach którego organizowana jest konferencja („Model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami uwzględniający poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii 
 w ramach Funduszy EOG.)

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo:

1) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;

2) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;

3) na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;

4) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, , na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

 

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zarejestrowania Państwa udziału w konferencji.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Decyzje podejmowane wobec Państwa przez administratora nie będą opierały się na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!

+48 81 534 82 90

praca@ffm.pl