1 procent
zobacz >>>

Konferencja "Probelmy rynku pracy w województwie lubelskim"

12 grudnia 2007 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji odbyła się konferencja pt. Problemy rynku pracy w województwie lubelskim, która była podsumowaniem projektu "Barometr rynku pracy". Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez WSEI miał na celu badanie i ekspertyzę regionalnego rynku pracy z uwzględniem sytuacji pracodawców, osób bezrobotnych i instytucji rynku pracy oraz kontekstu społeczno - ekonomicznego.
Konferencję rozpoczęła Kanclerz WSEI, Pani Teresa Bogacka.
Koordynator projektu, pani Beata Romejko zaprezentowała założenia projektu, którego wyniki przedstawili naukowcy realizujący poszczególne jego elementy.
Sylwester Bogacki z WSEI zaprezentował analizę sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim, w której skupił się na czynnikach demograficznych, infrastrukturze regionu i prognozach rozwoju.
Dr Bohdan Rożnowski (KUL) przedstawił wyniki badań pracodawców, które opisywały subiektywna ocenę kondycji finansowej, adekwatności liczby zatrudnionych osób do potrzeb oraz gotowości do tworzenia nowych miejsc pracy.
Badania osób bezrobotnych, ich gotowości do zmiany swojej sytuacji przez podjęcie pracy zaprezentowała dr Mariola Łaguna z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wyniki analizy korelacji pozwalają wyciągnąć ciekawe wnioski dotyczące działań instytucji rynku pracy zorientowanych na pomoc osobom bezrobotnym.
Marcin Solan (OIC Poland) zaprezentował wyniki badań instytucji rynku pracy (MUP i jednostki PUP województwa lubelskiego).
Interesującą ekspertyzę rynku przacy przedstawił dr Dariusz Wadowski z KUL.
Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli Instytucji rynku pracy (dyrekcji WUP i MUP Lublin) w charakterze prelegentów, oraz licznych osób działających w obszarze rynku pracy, które włączały się do przeprowadzonej pod koniec konferencji dyskusji.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18595236, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON