Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Szkolny doradca zawodowy - mit czy fakt we współczesnej szkole?

Dnia 11 grudnia 2007 roku odbyła się w Siedzibie WSNS w Lublinie przy ul. Olchowej 8 konferencja pt. "Szkolny doradca zawodowy - mit czy fakt we współczesnej szkole?". Konferencja zgromadziła licznie prelegentów, którzy przedstawili referaty w ramach czterech sesji tematycznych:
- Dylematy ponowoczesnej szkoły - aspekty społeczne i psychologiczne (omawiane zagadnienia szczegółowe: wychowanie w ponowoczesności, kryzys szkoły polskiej wyzwaniem dla doradztwa zawodowego, szkoła jako instytucja edukacji liberalnej, zdolności człowieka a wybór zawodu)
- Doradztwo zawodowe jako integralny element współczesnej edukacji (doradztwo zawodowe - sztuka dla sztuki, poradnictwo zawodowe w UE w kontekście kształcenia się przez całe życie, zawody przyszłości - czy lokalny rynek pracy? dylematy poradnictwa zawodowego w warunkach dynamicznych zmian społecznych, problem alienacji pracy w kontekście trendów rozwojowych szkolnego doradztwa zawodowego)
- Szkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego - zakres i funkcje w świetle aktualnych badań (standard świadczenia usług informacji i poradnictwa zawodowego w szkole, szkolny doradca zawodowy - oczekiwania, rzeczywistość, perspektywy, oferta programowa Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie, korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego na poziomie gimnazjum)
- Młodzież w sytuacji wyboru i planowania kariery zawodowej (planowanie kariery zawodowej a rola szkolnego doradcy zawodowego, podejmowanie decyzji wyboru zawodowego przez młodzież, osobowość a preferencje zawodowe - doniesienie z badań młodzieży, wpływ struktury społecznej na decyzje edukacyjno-zawodowe)
- Pomoc szkolnego doradcy zawodowego w sytuacjach specyficznych (doradca zawodowy wobec zagadnienia wyboru zawodu przez osoby z trudnościami w uczeniu się, kształtowanie motywacji osiągnięć jako zadanie szkolnego doradcy zawodowego oraz szkolny doradca zawodowy wobec potrzeb i oczekiwań uczniów niepełnosprawnych)
Ze strony Agencji Zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych uczestniczyła Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19282714, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON