KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od 20 grudnia 2019r. do 6 stycznia 2020r. Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi mieszcząca się przy ul. Krochmalnej 13/1 w Lublinie będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy 7 stycznia 2020r.

1 procent
zobacz >>>

Szkolny doradca zawodowy - mit czy fakt we współczesnej szkole?

Dnia 11 grudnia 2007 roku odbyła się w Siedzibie WSNS w Lublinie przy ul. Olchowej 8 konferencja pt. "Szkolny doradca zawodowy - mit czy fakt we współczesnej szkole?". Konferencja zgromadziła licznie prelegentów, którzy przedstawili referaty w ramach czterech sesji tematycznych:
- Dylematy ponowoczesnej szkoły - aspekty społeczne i psychologiczne (omawiane zagadnienia szczegółowe: wychowanie w ponowoczesności, kryzys szkoły polskiej wyzwaniem dla doradztwa zawodowego, szkoła jako instytucja edukacji liberalnej, zdolności człowieka a wybór zawodu)
- Doradztwo zawodowe jako integralny element współczesnej edukacji (doradztwo zawodowe - sztuka dla sztuki, poradnictwo zawodowe w UE w kontekście kształcenia się przez całe życie, zawody przyszłości - czy lokalny rynek pracy? dylematy poradnictwa zawodowego w warunkach dynamicznych zmian społecznych, problem alienacji pracy w kontekście trendów rozwojowych szkolnego doradztwa zawodowego)
- Szkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego - zakres i funkcje w świetle aktualnych badań (standard świadczenia usług informacji i poradnictwa zawodowego w szkole, szkolny doradca zawodowy - oczekiwania, rzeczywistość, perspektywy, oferta programowa Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lublinie, korzyści wynikające z działalności szkolnego doradcy zawodowego na poziomie gimnazjum)
- Młodzież w sytuacji wyboru i planowania kariery zawodowej (planowanie kariery zawodowej a rola szkolnego doradcy zawodowego, podejmowanie decyzji wyboru zawodowego przez młodzież, osobowość a preferencje zawodowe - doniesienie z badań młodzieży, wpływ struktury społecznej na decyzje edukacyjno-zawodowe)
- Pomoc szkolnego doradcy zawodowego w sytuacjach specyficznych (doradca zawodowy wobec zagadnienia wyboru zawodu przez osoby z trudnościami w uczeniu się, kształtowanie motywacji osiągnięć jako zadanie szkolnego doradcy zawodowego oraz szkolny doradca zawodowy wobec potrzeb i oczekiwań uczniów niepełnosprawnych)
Ze strony Agencji Zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych uczestniczyła Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18320008, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON