Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dzień Otwarty w ZUS i PFRON

W Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - 3 grudnia - we wszystkich oddziałach wojewódzkich ZUS oraz oddziałach PFRON zostanie zorganizowany Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. W jego trakcie będzie można otrzymać komplet materiałów informacyjnych oraz skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów. Jest to pierwsza tego typu ogólnopolska akcja dla osób niepełnosprawnych, organizowana wspólnie przez Zakład oraz Fundusz.

Eksperci ZUS będą w tym dniu udzielać porad m.in. z zakresu: orzecznictwa lekarskiego, rent z tytułu niezdolności do pracy oraz waloryzacji świadczeń. Specjaliści PFRON będą przekazywać zainteresowanym istotne informacje dotyczące ustawowych możliwości niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz informować o realizowanych przez Fundusz programach na rzecz osób niepełnosprawnych .

Informacje, jakie na co dzień otrzymują klienci Zakładu, zostaną w tym dniu wzbogacone o szczegółowe wiadomości dotyczące osób niepełnosprawnych. One same, jak i ich opiekunowie oraz pracodawcy mogą liczyć na kompleksową pomoc ekspertów.

W związku z Dniem Otwartym został przygotowany specjalny poradnik zawierający informacje, jakich najczęściej poszukują osoby niepełnosprawne. Zamieszczono w nim m.in. materiały dotyczące orzekania o niezdolności do pracy, turnusów rehabilitacyjnych, emerytur i rent oraz uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych. Zawarte są w nim także informacje o programach PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadaniach realizowanych ze środków PFRON.

Specjalnie w tym dniu odbędzie się wspólne forum ekspertów PFRON i ZUS. Forum ekspertów ZUS i PFRON będzie odbywać się w godz. 10.00 - 14.00 we wszystkich oddziałach wojewódzkich ZUS i oddziałach PFRON. Osoby niepełnosprawne będą mogły dowiedzieć się o możliwościach skorzystania z pomocy ze środków Funduszu w powiecie oraz zasadach uczestniczenia w programach PFRON, adresowanych do różnych grup osób indywidualnych. Pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą otrzymają informacje o zmieniających się od 1 stycznia 2008 roku zasadach finansowania składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych.

Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z infolinii ZUS 0 801 400 400. Specjalnie 3 grudnia zostanie rozszerzony zakres informacji, jakich udzielają eksperci infolinii. Dzwoniąc na numer infolinii Zakładu będzie można uzyskać wiadomości o członkostwie w OFE oraz nowej wysokości składki rentowej i zasadach jej finansowania. W tym dniu będzie można uzyskać również porady m.in. z zakresu orzecznictwa lekarskiego, rent z tytułu niezdolności do pracy oraz waloryzacji emerytur i rent.

Organizacja Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS i PFRON będzie okazją do upowszechniania informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz funkcjonowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zgromadzenie Ogólne ONZ, na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych, w 1992 roku ogłosiło dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (rezolucja 47/3). Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku liczba osób niepełnosprawnych wynosiła blisko 5,5 mln, tj 14,3% ogółu ludności kraju. Tym samym, co siódmy mieszkaniec Polski był osobą niepełnosprawną (w 1988 r. - co dziesiąty, w 1978 r. - co czternasty). W okresie między spisami z 1988 oraz 2002 liczba osób niepełnosprawnych zwiększyła się o ponad 1,7 mln (46,1%).

 

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19699007, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON