1 procent
zobacz >>>

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Lubelskim w przededniu ogłoszenia konkursów pilotażowych 21.11.2007

   Dnia 21 listopada 2007 odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie konferencja "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Lubelskim w przededniu ogłoszenia konkursów pilotażowych", której organizatorem był Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Regionalny Ośrodek EFS.
   Konferencję otworzył Zastępca I Dyrektora DEFS: Rafał Sobiech, wskazując, iż jest to pierwsza konferencja regionalna z omawianego zakresu - wszystkie porozumienia niezbędne do wdrażania projektów są już zawarte i od poniedziałku (tj. 26.11.2007) rozpoczynają się konkursy pilotażowe w ramach Podziałania 6.1.1 (zatrudnienie), 8.1.1 (przedsiębiorczość), 9.5 (edukacja).
   Następnie Adam Piejko z Departamentu EFS przedstawił informacje ogólne nt PO KL. Pani Marta Drygała z WUP - Kierownik Oddziału wdrażania priorytetu VI omówiła szczegółowo konkursy pilotażowe w ramach Podziałania 6.1.1. (zatrudnienie) wskazując m.in. na typy projektów, kwalifikowalność beneficjentów, miejsce składania wniosków jak i poszczególne etapy oceny wniosków. Pani Grażyna Maciejak z Departamentu EFS omówiła konkursy pilotażowe w ramach Poddziałania 8.1.1 (przedsiębiorczość). Pani Agnieszka Marynowska omówiła natomiast konkursy pilotażowe w ramach Podziałania 9.5 (edukacja). Pan Sławomir Sołtys z Departamentu EFS przedstawił wybrane zagadnienia z "systemu realizacji PO KL". Konferencję zakończyła prezentacja oferty sieci Regionalnych Ośrodków EFS w Lublinie przedstawiona przez Panią Karolinę Grochowicz - Stec.
   Konferencja PO KL w przededniu ogłoszenia konkursów pilotażowych w naszym regionie zgromadziła ponownie bardzo wielu uczestników, stanowiąc okazję do wymiany bieżących informacji na temat Programu oraz rozmów na temat przyszłej współpracy. Ze strony Agencji Zatrudnienia w konferencji uczestniczyła Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18643832, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON