1 procent
zobacz >>>

Spotkanie z uczennicami ostatniej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących o kierunku kucharz małej gastronomii

   Dnia 14 października 2007 na terenie Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie z czterema uczennicami ostatniej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących o kierunku kucharz małej gastronomii. Spotkanie miało charakter informacyjny, przedstawiano na nim usługi świadczone przez Agencję, dotychczas zrealizowane działania i osiągnięte rezultaty, a także możliwe formy nawiązania współpracy. W odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby osób uczestniczących w spotkaniu szczególnie dużo czasu poświęcono zagadnieniom pośrednictwa pracy dla osób z uszkodzonym narządem słuchu. Przedstawiono zarówno ogólne metody pracy związane z kierowaniem osób na rozmowy z pracodawcami w sprawie pracy, jak i dotychczasowe sukcesy we wprowadzeniu tej grupy osób na rynek pracy, miejsca pracy oraz obecnie dostępne oferty pracy dla osób niesłyszących. W spotkaniu uczestniczył również specjalista ds. rozwoju zawodowego, który we współpracy z tłumaczem języka migowego przedstawił możliwości dalszej edukacji osób niesłyszących.
W spotkaniu ze strony szkoły uczestniczyła wychowawczyni uczennic oraz Pani Agnieszka Najda. Natomiast ze strony Agencji Zatrudnienia w spotkaniu udział wzięli: Pani Monika Kieżun i Agnieszka Chmiewska Psychologowie, Pani Ewa Dragan - Sobolewska Tłumacz Języka Migowego, Pani Beata Warszawa - Specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz Pan Kamil Skowron - Asystent Osób Niepełnosprawnych, który przedstawił dostępne oferty pracy dla osób niesłyszących.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640206, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON