1 procent
zobacz >>>

Wielkie otwarcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

   Dnia 25 października 2007 odbyła się w Sali Kongresowej Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie, przy ul. Jaczewskiego 4/6 w Lublinie konferencja otwierająca działalność Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-13 w województwie lubelskim, której organizatorem był Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
   Konferencję otworzył Jarosław Zdrojkowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, wskazując na szanse dla regionu lubelskiego związane z wdrażaniem programu dotyczące mi.in. rozwoju instytucji rynku pracy oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.
   Następnie Krzysztof Grabczuk - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego wskazał na szerokie grono adresatów społecznych PO KL związanych z polityką społeczną, oświatową i przedsiębiorczością. Prof. Michał Boni - Członek Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych przedstawił prezentację w kontekście wyzwań, przed jakimi stoimy u progu nowego okresu programowania, związanych z czynnikami demograficznym, aktywizacyjnym i modernizacyjnym. Ponadto prezentacje dotyczące uruchomienia PO KL wraz z omówieniem poszczególnych priorytetów działań podczas konferencji przedstawiły również Panie Dyrektor- Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego reprezentująca Panią Minister Grażynę Gęsicką oraz Pani Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w UM WL, która szczególnie skupiła się na możliwościach w regionie lubelskim wskazując na projektodawców, grupy docelowe oraz złożone procedury wyboru projektów.
   Konferencja otwierająca PO KL w naszym regionie zgromadziła bardzo wielu uczestników, stanowiła okazję do wymiany bieżących informacji na temat Programu oraz rozmów na temat przyszłej współpracy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji szkoleniowych, jednostek administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz innych podmiotów zainteresowani Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Ze strony Agencji Zatrudnienia w konferencji uczestniczyła Pani Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18472347, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON