1 procent
zobacz >>>

Spotkanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej.

   W dniu 17 października 2007 r. w Agencji Zatrudnienia gościliśmy pięcioro uczestników oraz dwóch pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Poniatowej. Ze strony Agencji Zatrudnienia w spotkaniu wzięli udział:

   Z uczestnikami WTZ przyjechała P. Iwona Seroka (psycholog) oraz P. Katarzyna Czopek (rehabilitant - masażysta). Uczestnicy spotkania zapoznali się z organizacją pracy Agencji Zatrudnienia, z metodami pracy oraz rolą w procesie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Przedstawiona im została również specyfika pracy specjalistów zorientowana na zwiększanie stopnia przygotowania zawodowego oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Przekazywane na spotkaniu treści spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, czego wyrazem były liczne szczegółowe pytania oraz chęć zarejestrowania się i skorzystania z usług Agencji Zatrudnienia.
   Uczestnicy WTZ wyrazili chęć zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych oraz nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych do zafunkcjonowania w roli pracownika. Dlatego chcieliby odbyć szkolenia zawodowe bądź podjąć dalszą edukację lub pracę woluntarystyczną jako jedną z form przygotowującą ich w przyszłości do podjęcia pracy zawodowej.
   Prowadzący spotkanie, wobec kilkuletniego (nawet kilkunastoletniego) okresu bierności zawodowej uczestników, zaakcentowali rolę w/w form pomocowych jako alternatywnych i przygotowujących do przyszłego zatrudnienia.
   Planowana jest dalsza współpraca z WTZ w Poniatowej zorientowana na początku na szkolenia zawodowe oraz wolontariat.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18643619, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON