1 procent
zobacz >>>

Międzynarodowa Konferencja w Lublinie "Równe szanse na rynku pracy. Dobre praktyki w Polsce i wybranych krajach UE." 03-04 Października 2007.

   Dnia 03 października 2007 roku odbyła się podsumowująca dotychczasowe działania projektu @lterEgo realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Międzynarodowa Konferencja "Równe szanse na rynku pracy. Dobre praktyki w Polsce i wybranych krajach UE" w Grand Hotelu Lublinianka w Lublinie. Konferencja objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego dotyczyła problematyki współpracy zarówno lokalnej, regionalnej jak i międzynarodowej pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz poprawy sytuacji osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem na lokalnym rynku pracy. Kontynuacją były warsztaty i dyskusje panelowe odbywające się następnego dnia dotyczące możliwości kontynuowania współpracy ponadnarodowej w nowym okresie programowania 2007 - 2013; Wdrażanie różnorodności oraz promocja polityki równych szans w firmach; Możliwości finansowania instytucji ekonomii społecznej w Polsce.
   Przedstawiono dobre praktyki i rezultaty współdziałania organizacji wchodzących w skład projektu @lterEgo (Polski Komitet Pomocy Społecznej, MOPR, WUP, UMCS i Fundacja UMCS, MUSI Spółdzielnia w Lublinie, TVP3 Lublin, Lubelskie Forum Pracodawców) oraz partnerów zagranicznych, realizujących podobne projekty (z Francji, Hiszpanii, Czech i Łotwy). Wskazano również na możliwości dalszej współpracy, zarówno regionalnej jak i międzynarodowej- jej formy, obszary i zasady w nowym okresie programowania 2007-2013.
   W konferencji wzięli czynny udział m.in.: przedstawiciele Fundacji "Fundusz Współpracy", Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, a także goście zagraniczni z Francji, Hiszpanii, Łotwy i Czech zajmujący się problematyką pomocy społecznej, rozwojem regionalnym i pracujący w instytucjach pomocowych - wszyscy zainteresowani nawiązaniem współpracy międzynarodowej z instytucjami regionu lubelskiego. Organizator zapewnił podczas trwania konferencji symultaniczne tłumaczenie poszczególnych prezentacji. Fundację Fuga Mundi reprezentowała Agnieszka Chmielewska - psycholog w Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640569, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON