1 procent
zobacz >>>

Problematyka osób niepełnosprawnych, dwudniowe szkolenie w powiecie Bialskim i Włodawskim.

   W dniach 27 - 28 września 2007 roku 29 pracowników instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz służb medycyny pracy z powiatu bialskiego oraz włodawskiego wzięło udział w szkoleniu pt. "Pracownik z niepełnosprawnością". Uczestnicy szkolenia zapoznali się z problematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych. W programie szkolenia zrealizowano cztery bloki tematyczne:

   Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza okaże się pomocna w codziennej pracy i przyczyni do podniesienia efektywności obsługi osób niepełnosprawnych.
   Szkolenia pt. "Pracownik z niepełnosprawnością" organizowane są przez Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi w ramach projektu "Mapa drogowa do pracy".
   Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Włodawskiemu - Januszowi Kloc oraz Panu Bogdanowi Gdeli z Polskiego Związku Głuchych w Białej Podlaskiej za udostępnienie sali wykładowej na potrzeby w/w szkolenia.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18293926, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON