Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Konferencja "Godzenie życia zawodowego i rodzinnego - innowacyjne formy aktywizacji zawodowej"

   25 września 2007 odbyła się konferencja pt. "Godzenie życia zawodowego i rodzinnego - innowacyjne formy aktywizacji zawodowej" zorganizowana przez Fundację "Fundusz Współpracy". Ze strony Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych w konferencji wzięła udział Justyna Grabek - Kozera.
   Fundacja "Fundusz Współpracy" obecnie realizuje kilkanaście różnych programów, w tym program "Inicjatywa wspólnotowa EQUAL", mający na celu eliminowanie wszelkich form nierówności i dyskryminacji na rynku pracy.
   Pierwsza część konferencji dotyczyła zawiązywania Partnerstwa Lokalnego na przykładzie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Poruszano takie zagadnienia jak: zasady i cele tworzenia partnerstw, rola partnerstw w skutecznej aktywizacji zawodowej, dobre i złe praktyki w realizacji partnerstw. Zagadnienia te omawiali Pan Michał Skarzyński oraz Pan Andrzej Tomeczek.
   Druga część konferencji skupiła się na zaprezentowaniu dobrych praktyk w zakresie poradnictwa zawodowego i szkoleniowego jako innowacyjnych instrumentów aktywizacji zawodowej. Zaprezentowano następujące tematy oparte na realizowanych projektach:

  1. Rola poradnictwa interdyscyplinarnego w aktywizacji zawodowej osób przebywających na urlopach rodzicielskich. Temat ten omowi Pan Michał Skarzyński na przykładzie projektu "Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina", Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
  2. Poradnictwo i szkolenia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci - Małgorzata Pastucha "@lterEgo" Polski Komitet Pomocy Społecznej, Lublin.
  3. Nowe podejście i nowe wyzwania w doradztwie zawodowym dla osób (nie) pełnosprawnych - Monika Głaz, "Pełnia życia - wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych" Polskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo.
  4. Aktywizacja zawodowa kobiet ofiar przemocy - Urszula Nowakowska, "Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy", Fundacja Centrum Praw Kobiet, Warszawa.

    Prezentacje dobrych praktyk zakończono panelem dyskusyjnym z udziałem zaproszonych ekspertów. Panel dotyczył oceny i możliwości wdrożenia wypracowanych rozwiązań w praktykę społeczną.
   Na zakończenie przedstawiciel Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań doradczo - szkoleniowych w latach 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19331309, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON