1 procent
zobacz >>>

Kampania Parkingowa w Lublinie.

W dniu 19 września Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi we współpracy z Urzędem Miasta Lublin zorganizowała happening i konferencję prasową w ramach ogólnopolskiej akcji Kampania Parkingowa 2007. Honorowym patronatem imprezę w Lublinie objął wojewoda lubelski Wojciech Żukowski, natomiast patronat medialny zapewniły: Gazeta Wyborcza Oddział Lublin, Radio Lublin oraz Lubelski Oddział TVP3.
Ogólnopolska Kampania Parkingowa organizowana już po raz czwarty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Warszawie ma na celu uświadomienie sprawnym kierowcom konieczności pozostawiania wolnych "kopert" przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W akcję w tym roku włączyła się również Straż Miejska, która ustanowiła ten dzień dniem bez mandatu - kierowcy, którzy bezprawnie zajmowali miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych 19 września zamiast mandatu otrzymywali ulotki informujące o Kampanii.
W Lublinie o godzinie 11 na Placu Łokietka przed Ratuszem można było wziąć udział w happeningu ulicznym. Aktorzy Teatru Terapii Zajęciowej - "Teatroterapia" przy Teatrze im. J. Osterwy wystawili na deptaku barwny i ciekawy spektakl. Przechodnie nie mogli przejść obojętnie obok przebranych postaci, próbujących zaparkować wózek na gigantycznej kopercie wymalowanej przed ratuszem.
W południe odbyła się konferencja prasowa. Zgromadzeni goście dowiedzieli się od zaproszonych prelegentów o problemie parkowania w mieście. Konferencję otworzył zastępca prezydenta miasta Pan Krzysztof Żuk. W spotkaniu uczestniczyła również Henryka Strojnowska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin. Pani Anna Adamiak - zastępca Dyrektora Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta poinformowała zgromadzonych o planowanych miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Pani Małgorzata Koter-Mórgowska podzieliła się z uczestnikami konferencji doświadczeniami, jakie podczas parkowania napotykają osoby niepełnosprawne. Pan nadkomisarz Arkadiusz Delekta z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie informował o karach jakie mogą otrzymać ci, którzy parkują nieprawidłowo. Natomiast Pan Robert Tylega - Naczelnik Oddziału Straży Miejskiej zwrócił uwagę na te miejsca, w których problem bezprawnego zajmowania kopert jest nagminny.
Przez cały czas trwania akcji wolontariusze Agencji Zatrudnienia informowali mieszkańców Lublina o Kampanii i rozdawali ulotki informacyjne. W różnych punktach miasta wiszą jeszcze plakaty z charakterystycznym logo akcji.

Dziękujemy zaproszonym gościom za ich wkład w przeprowadzenie przedsięwzięcia. Pragniemy też podziękować bohaterom naszego happenigu, aktorom WTZ za artystyczny wkład w przebieg imprezy.

 

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640564, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON