Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Ruszyła czwarta edycja Szkolenia ECDL

   11 września b.r. rozpoczęła się czwarta edycja szkoleń komputerowych dla osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych, które sa zarejestrowane jako osoby bezrobotne przez minimum 24 miesiące i nie posiadają żadnego dochodu. Grupa szkoleniowa została zrekrutowana spośród klientów Agencji Zatrudnienia, z którymi specjaliści pracują od wielu miesięcy oraz osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa lubelskiego. Spośród kilkudziesięciu zainteresowanych wybrano dziesięć osób.
   W poniedziałek 10 września uczestnicy szkolenia podpisali umowy uczestnictwa w projekcie. Na uroczystym spotkaniu obecni byli: Pan Prezes Marek Piasecki, prowadzący część modułów szkolenia: Krzysztof Różalski, pośrednicy pracy: Ireneusz Jóżwicki i Marcin Dula, psycholog: Agnieszka Chmielewska, doradca zawodowy: Marcin Młynarczyk.
   Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe, z którymi stawili się następnego dnia na szkolenie. Pracownia komputerowa, znajdująca w hotelu Huzar pozostaje do dyspozycji kursantów przez cały okres trwania szkolenia (od 10.09 do 19.11.2007).
   Szkolenia realizowane są w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna. Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   Projekt "Mapa drogowa do pracy" dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19320653, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON