1 procent
zobacz >>>

Trwa nabór do ostatniej edycji szkolenia komputerowego ECDL dla osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych!!!

   W dniu 29.08.2007 roku w siedzibie Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych odbyły się prowadzone przez Psychologa - Agnieszkę Chmielewską i Doradcę Zawodowego - Marcina Młynarczyka zajęcia z aktywizacji zawodowej dla osób zainteresowanych udziałem w ostatniej już czwartej edycji szkolenia komputerowego ECDL. W spotkaniu uczestniczyli również pośrednicy pracy Ireneusz Jóźwicki i Marcin Dula, którzy przedstawili dostępne w Agencji Zatrudnienia oferty pracy i zachęcili uczestników do współpracy w zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
   Na spotkaniu omówiono zagadnienia dotyczące udziału w kursie ECDL, zarówno pod względem programu szkolenia i oferty uczestnictwa w projekcie dla zainteresowanych jak i szczegółowych kryteriów kwalifikacji.
   Uczestnicy przedstawili swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i trudności, jakie napotkali w powrocie na rynek pracy. Wskazywali także na swoje oczekiwania związane z udziałem w kursie i zwiększenie szans na rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności z zakresu obsługi komputera, a także wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez zaangażowanie się w celową i zorganizowaną aktywność społeczną związaną z udziałem w szkoleniu i towarzyszącym mu warsztatom i konsultacjom ze specjalistami z Agencji Zatrudnienia.
   Spotkanie pomogło sprecyzować oczekiwania / obawy oraz zadania związane z uczestnictwem w szkoleniu, a także możliwości dalszego rozwoju zawodowego poprzez podniesienie umiejętności z zakresu obsługi komputera.
   Wszyscy uczestnicy wyrazili bardzo duże zainteresowanie udziałem w projekcie, oceniając przedstawioną ofertę jako atrakcyjną dla siebie.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18491903, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON