1 procent
zobacz >>>

Obchody X lecia ECDL w Polsce.

   Piętnastego maja bieżącego roku w ramach Światowego Dnia Społeczeństwa informacyjnego odbyły się oficjalne obchody 10-lecia ECDL w Polsce.
   ECDL, czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest dokumentem poświadczającym, że posiadacz zdał pomyślnie jeden egzamin teoretyczny sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informacyjnej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Od 10 lat certyfikat ten jest wdrażany w Polsce przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Na oficjalnych obchodach prezentowane były osiągnięcia, instytucji związanych z edukacją, firm szkoleniowych, fundacji i organizacji komercyjnych, które wykorzystują standard ECDL w realizowanych przez siebie działaniach.
   Impreza odbywała się w uroczym miejscu: Starej Pomarańczarni w warszawskich Łazienkach. Po przywitaniu gości przez Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL - Pana Marka Miłosza i Generalnego Dyrektora ECDL na Środkowo-Wschodnią Europę - Pana Juliana Seymour'a przedstawione zostały perspektywy rozwoju ECDL w Polsce, m.in. wprowadzony certyfikat zaawansowany: ECDL A. Wiceprezes PTI Piotr Szyjewski przedstawił ciekawy projekt certyfikacji zawodu informatyka w Polsce. Regionalni koordynatorzy ECDL zaangażowani we wdrażanie certyfikatu zostali wyróżnieni honorowymi dyplomami.
   Wśród wystąpień nie zabrakło przedstawicieli strony rządowej w postaci Ministra Grzegorza Bliźniuka (MSWiA), który przedstawił plany i aktualne działania ministerstwa zmierzające do rozpowszechnienia wiedzy informatycznej i dostępu do Internetu w Polsce.
   W ramach bloku "ECDL dla niepełnosprawnych" Fundacja Fuga Mundi zaprezentowała dotychczasowe osiągnięcia i realizowane projekty oparte o szkolenia ECDL. W składzie delegacji byli szkoleniowcy z Ośrodka Szkoleniowego Fundacji Fuga Mundi: Sławomir Szymanek i Jerzy Omiotek-Olchowicz oraz Doradca zawodowy Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych : Marcin Młynarczyk. Przedstawiona została specyfika szkoleń osób niepełnosprawnych i przydatność wiedzy informatycznej w podejmowaniu pracy przez osoby niepełnosprawnością. Zaprezentowano całą drogę osób uczestniczących w szkoleniach w projekcie Mapa Drogowa do Pracy: rekrutację, przebieg szkolenia oraz pierwsze kroki na rynku pracy (staże zawodowe, aktywizacja w Agencji Zatrudnienia). Podkreślone zostały walory sposobu szkolenia w standardzie ECDL jako sprawdzonego standardu, będącego istotnym krokiem w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, oraz wartości samego certyfikatu jako marki coraz lepiej rozpoznawanej wśród pracodawców.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640641, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON