Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Seminarium "Nowe modele aktywizacji zawodowej, dobre praktyki", część II

   W dniu 11 kwietnia br. Lubelski Odział Regionalny Towarzystwa Altum, był organizatorem II części
Seminarium, zorganizowanego w ramach Programu Doskonalenia Sieci Instytucji Rynku Pracy, dofinansowanego ze środków EFS, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.1 tj. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.
   Seminarium adresowane jest do instytucji rynku pracy tj. publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w ramach wyżej wymienionego działania.
   Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi w Lublinie reprezentowała Halina Dziurdzińska - sekretarz projektu.
Prowadzenie: Pani dr Krystyna Kmiotek, reprezentująca Politechnikę Rzeszowską.

   Druga część seminarium poświęcona została podzieleniu się przez uczestników seminarium, uwagami i spostrzeżeniami związanymi z realizacją projektów.
   Każdy z uczestników seminarium zaprezentował działania programowe swojej instytucji, w której jest zatrudniony.
   Wnioski z uczestnictwa w seminarium są następujące:

  1. realizowanie określonych projektów przynosi określone i wymierne korzyści dla bezrobotnych, są widoczne sukcesy, ale są też ograniczenia, z którymi trzeba się uporać,
  2. najważniejszym elementem jest zintegrowanie całego środowiska i chęć tworzenia czegoś nowego, nie tylko instytucji rynku pracy, ale również innych instytucji państwowych i organizacji,
  3. równie ważnym czynnikiem jest przełamywanie stereotypów, ograniczanie i likwidowanie barier i wzrost świadomości społecznej,
  4. czynniki bezrobocia i wykluczenia społecznego są różnorakie,
  5. istnieje potrzeba spójności kilku ustaw, a więc między innymi: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  6. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie oraz osób niepełnosprawnych nie może być skuteczna i długofalowa, jeżeli nie będzie poprzedzona skuteczną rehabilitacją społeczną, a więc działaniami: organizacyjnymi, pedagogicznymi, leczniczymi, psychologicznymi, technicznymi, szkoleniowymi, edukacyjnymi i społecznymi, które będą zmierzać do, osiągnięcia przez osoby zarówno bezrobotne, niepełnosprawne i wykluczone społecznie, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości zycia i integracji społecznej,
  7. istnieje społeczna potrzeba: uświadamiania, edukowania, podjęcia wspólnej dyskusji i zaktywizowania społeczności lokalnej,


 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19686956, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON