1 procent
zobacz >>>

Wizyta gości z Wrocławia realizujących projekty finansowane z EQUAL i EFS.

   W Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych w Lublinie w dniu 29 marca br. odbyło się spotkanie w ramach współpracy i wymiany doświadczeń z Gośćmi z Wrocławia, którzy realizują programy współfinansowane ze środków EQUAL i EFS. Gości odpowiednio reprezentowali:

  1. Pani Jolanta Ostrowska - "Partnerstwo dla Zawidawia" (Działanie 2),
  2. Pan Jacek Rugieł - Partnerstwo "Miasto-Strefa Nowych Możliwości" (Działanie 3-upowszechnianie rezultatów Działania 2),
  3. Pan Adam Samuel - Partnerstwo "Miasto- Strefa Nowych Możliwości".

   Zaproszeni Goście, zaprezentowali zakres i rodzaj prowadzonych w ramach realizowanych projektów działań na rzecz wykluczonych społecznie i długotrwale bezrobotnych, które oparte są na: identyfikacji terenu i środowiska, wymianie doświadczeń, partnerstwie, wzajemnej współpracy, organizowaniu festynów i spotkań, wsparciu oraz wzajemnych kontaktach i integracji.
   Przedstawiony zakres pozyskanych partnerów do realizacji projektu jest imponujący.
   Poprzez wspólną pracę i wysiłek, udaje się skutecznie integrować środowisko lokalne, a więc:

  1. Samorząd lokalny oraz publiczne służby zatrudnienia, a także MOPR, które wspierają działania polityki społecznej,
  2. Parafię, w której beneficjenci mogą uzyskać pomoc prawną,
  3. Uczelnię, która okazała się pomocna przy sporządzaniu badań, materiałów i opracowań naukowych odnośnie możliwości adaptacji rezultatów do lokalnych warunków,
  4. Instytucje szkolne i kulturalne, a także kadrę dydaktyczną.

   Pan Prezes Marek Piasecki- Prezes Fundacji Fuga Mundi oraz pracownicy Agencji, zaprezentowali podejmowane działania w ramach projektu "Mapa drogowa do pracy", ze wskazaniem: celów, zadań, adresatów, zakresu i rodzaju wykonywanych na rzecz beneficjentów usług doradczych w ramach realizowanego projektu.
   Sądzę, iż skuteczna aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie, musi być poprzedzona działaniami rehabilitacji społecznej, opartej na wzajemnej współpracy i integracji.
   Być może za mało jest w społeczeństwie tzw. idei "społecznikostwa"?.

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640610, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON