1 procent
zobacz >>>

Konferencja "Gmino, jaka jesteś?".

   Dnia 23 marca 2007 roku w hotelu Mercure Unia w Lublinie odbyła się konferencja "Gmino, jaka jesteś? Badanie działalności gmin na rzecz osób niepełnosprawnych". Konferencja podsumowała projekt badania, jakie przeprowadzono wśród przedstawicieli samorządów gminnych oraz wśród osób niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm: Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. oraz Pentor Research International S.A. na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przedstawione wyniki skonfrontowały potrzeby osób niepełnosprawnych z realiami, w jakich funkcjonują samorządy gminne. W badaniach udział wzięło ponad 5000 osób niepełnosprawnych oraz prawie wszystkie jednostki samorządu gminnego.
Wyniki badań wskazują, iż pomimo wysokich oczekiwań osób niepełnosprawnych wobec samorządów gminnych, jednostki te nie są obecnie odpowiednio przygotowane do świadczenia pomocy tej grupie osób. Jednak mimo tak negatywnej opinii samorządy gminne są i będą instytucją bez wątpienia najbliższą osobom niepełnosprawnym. Wobec braku wiedzy na temat alternatywnych źródeł pomocy, oraz ograniczonego dostępu do innych instytucji szczególnie w środowisku wiejskim skąd trudno dotrzeć do organizacji pozarządowych gminy stają się jedynym oprócz rodziny systemem pomocy dla osób niepełnosprawnych.


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18612947, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON