Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Konkurs "Medal Prezydenta" rozstrzygnięty.

   W dniu 21 marca 2007 roku w sali posiedzeń Rady Miasta w Ratuszu odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Lublin oraz Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicielami Rządu i władzami województwa.
   W trakcie spotkania ogłoszono laureatów konkursu "Medal prezydenta" Do konkursu zgłoszono ponad trzydzieści osób szczególnie zasłużonych działalnością na rzecz społeczności niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych również zgłosiła do udziału trzech wolontariuszy, beneficjentów Agencji a mianowicie Panią Teresę Sosenko i Annę Stefaniak oraz Pana Henryka Nowaka.
W tym roku "Medal Prezydenta" otrzymała pani dr Małgorzata Koter - Mórgowska, przewodnicząca Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Dwoma wyróżnieniami uhonorowani zostali lek. med. Artur Kochański oraz uczeń Szkoły Podstawowej Nr 30 w Lublinie Mateusz Bartnik. Wyróżnionym i laureatce gratulujemy. Nas szczególnie cieszy wyróżnienie działalności dr Artura Kochańskiego - lekarza psychiatry współpracującego z Agencją.
   W dalszej części spotkania wystąpili Prezydent Miasta Lublin, przedstawiciele Rządu i władz miasta, zaproszeni goście. Przedstawione zostały plany działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina, poprawę ich funkcjonowania, wspieranie aktywności i promocję osiągnięć tych osób. Spotkanie zakończyło się ogólną dyskusją dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715013, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON