1 procent
zobacz >>>

Spotkanie z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy.

   W dniu 27 lutego 2007 r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie odbyło się spotkanie pracowników Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi: Marcina Pastuszaka - Pośrednika pracy i Katarzyny Ostaleckiej - Prawnika z Panem Waldemarem Kordygą - Zastępcą d/s Prawno - Organizacyjnych.
Podczas tego spotkania poruszone zostały kwestie techniczno-prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy: wymóg uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowiska pracy w przypadku zatrudniania pracowników z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz wymóg uzyskania takiej opinii w przypadku pracodawcy otrzymującego dofinansowanie z PFRON na przystosowanie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika.
Kolejnym punktem spotkania były zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wymiaru czasu pracy, dodatkowego urlopu, zwolnienia od pracy na udział w turnusie rehabilitacyjnym, dodatkowej przerwy w czasie pracy.
Wdzięczni za udzielenie wyczerpujących informacji wyrażamy nadzieję na dalszą pomoc w interpretacji przepisów prawa dotyczących szczególnej grupy pracowników - osób niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18308415, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON