Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Spotkanie z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy.

   W dniu 27 lutego 2007 r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie odbyło się spotkanie pracowników Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi: Marcina Pastuszaka - Pośrednika pracy i Katarzyny Ostaleckiej - Prawnika z Panem Waldemarem Kordygą - Zastępcą d/s Prawno - Organizacyjnych.
Podczas tego spotkania poruszone zostały kwestie techniczno-prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy: wymóg uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowiska pracy w przypadku zatrudniania pracowników z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz wymóg uzyskania takiej opinii w przypadku pracodawcy otrzymującego dofinansowanie z PFRON na przystosowanie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika.
Kolejnym punktem spotkania były zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: wymiaru czasu pracy, dodatkowego urlopu, zwolnienia od pracy na udział w turnusie rehabilitacyjnym, dodatkowej przerwy w czasie pracy.
Wdzięczni za udzielenie wyczerpujących informacji wyrażamy nadzieję na dalszą pomoc w interpretacji przepisów prawa dotyczących szczególnej grupy pracowników - osób niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19297841, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON