1 procent
zobacz >>>

Trzydniowe zajęcia z aktywizacji zawodowej dla uczestników W.T.Z.

   W dniach 31 stycznia - 02 luty 2007 r. w Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych przy Fundacji Fuga Mundi odbyły się trzydniowe zajęcia aktywizacyjne, prowadzone przez Psychologa - Agnieszkę Chmielewska i Doradcę Zawodowego - Katarzynę Kowalczyk, naszym zajęciom towarzyszyli także pracownicy W.T.Z. - Pani Psycholog Olga Korniłowicz-Soszyńska oraz Pani Pedagog Jolanta Grabczak. W zajęciach uczestniczyło sześć osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej "Źródło".
   Pierwszy dzień był częścią integracyjną, która umożliwiła wzajemnie poznanie beneficjentów z prowadzącymi, pozwoliła na wykształcenie atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Ten dzień zakończył się przeprowadzeniem ćwiczeń podkreślających znaczenie grupy. Poza tym poruszono zagadnienia z zakresu samopoznania, uczestnicy określali własne mocne strony spróbowali sprecyzować obraz własnej osoby.
   Kolejny dzień dotyczył okrywania własnych zdolności i zainteresowań. Zostały określone zainteresowania beneficjentów, omówiony ich związek z wyborem drogi zawodowej. Każdy z uczestników podjął próby sprecyzowania własnych preferencji zawodowych. Miało miejsce spotkanie z koordynatorem wolontariuszy - Magdaleną Ciesielską, która przedstawiła, jakie są zasady i sposoby podjęcia wolontariatu.
   W ostatnim dniu zajęć uczestnicy poznali zagadnienia rynku pracy. Omówione zostały metody poszukiwania pracy, zagadnienia autoprezentacji oraz przebieg rozmowy z pracodawcą i pojawiające się pytania - zwrócono szczególna uwagę na potrzebę przygotowania się zarówno do poszukiwania pracy jak i spotkania z pracodawcą. Specjalista ds. rozwoju zawodowego Pani Dorota Zielińska-Dryl, przedstawiła zasady pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Ostatni dzień zajęć zakończył się wykonaniem pracy na temat "Dobry i zły pracownik" oraz omówieniem cech, które pomagają dobrze funkcjonować w nowym miejscu pracy.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18308406, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON