Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Konferencja pt.: Elastyczne formy zatrudnienia - szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży.

   W dniu 19 lutego 2007 r. o godz. 11.00, w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie przy ulicy Akademickiej 15, rozpocznie się Konferencja pt.: Elastyczne formy zatrudnienia - szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży. Organizatorami Konferencji są: Instytut Spraw Publicznych (ISP) oraz Fundacja
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

   Konferencja jest jedną z ośmiu konferencji regionalnych podsumowujących
rezultaty projektu koordynowanego przez Program Polityki Społecznej ISP we
współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tematem przewodnim projektu była sytuacja zawodowa młodych osób
niepełnosprawnych na tle przeobrażeń dokonujących się na tradycyjnym rynku
pracy. Eksperci z Instytutu Spraw Publicznych wykonali szereg ekspertyz i
badań o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących sytuacji zawodowej
niepełnosprawnej młodzieży i polityki zatrudnienia wobec tej grupy.
Na konferencji chcielibyśmy zaprezentować wstępne wyniki badań, a także
wspólnie porozmawiać o możliwościach zwiększenia zatrudnienia młodych osób
niepełnosprawnych na lokalnych rynkach pracy w kontekście rozwoju
elastycznych form zatrudnienia.

   O przygotowanie wystąpień i zabranie głosu w dyskusji poproszeni zostali eksperci
realizujący badania w ramach projektu, badaczy i przedstawicieli instytucji
odpowiedzialnych za kształt polityki wobec młodych osób niepełnosprawnych z
województw lubelskiego i podlaskiego.

   Patronat medialny nad programem objął portal: www.ngo.pl

Elastyczne formy zatrudnienia -
szansą na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży

Konferencja Instytutu Spraw Publicznych oraz
Fundacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

19 lutego 2007 r. (poniedziałek)

Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 15, Lublin

PROGRAM KONFERENCJI

11.00-11.10 Otwarcie konferencji

11.15-11.40 Prezentacja projektu.
Sytuacja zawodowa młodych osób niepełnosprawnych w Polsce - wyniki badań


11.40-12.20 Działania lokalne na rzecz przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodych osób
niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim i w powiecie sokólskim - prezentacja wyników badań

12.20-12.40 Dyskusja

12.40-13.20 Problem dostępności lokalnych rynków pracy dla osób niepełnosprawnych. Przykłady
dobrych praktyk

13.20-13.40 Dyskusja

13.40-14.00 Przerwa na poczęstunek

14.00-15.00 Panel dyskusyjny: Jak zwiększyć zatrudnienie młodych osób niepełnosprawnych?
Czy elastyczne formy zatrudnienia są szansą na integrację zawodową młodych osób niepełnosprawnych?

15.00-15.30 Dyskusja

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10 lutego 2007 r.
Tel 081 537 58 17, fax 081 537 58 17 lub e-mail: katarzyna.panek@fundacja.umcs.lublin.pl
Konferencja organizowana w ramach projektu pt. Elastyczne formy zatrudnienia - szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715076, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON