Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Szkolenia komputerowe ECDL.

   W dniu 15 stycznia 2007 roku rozpoczęła zajęcia pierwsza z czterech grup, prowadzonego przez Fundację Fuga Mundi w Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, projektu szkoleniowego pt. "Mapa drogowa do pracy", przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
   W szkoleniach bierze udział 10 osób, które są mocno zmotywowane do nauki. Mają one nadzieję, że kurs podwyższy ich kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim podniesie szansę na zdobycie pracy na otwartym rynku pracy. Kurs odbywał będzie się trzy razy w tygodniu, ale uczestnicy mogą korzystać sali komputerowej także w pozostałych dniach.
   Psycholog, doradca zawodowy i inni specjaliści opracują dla tych osób Indywidualny Plan Działania.
   W szkoleniach weźmie udział łącznie 40 osób niepełnosprawnych, posiadających status osoby bezrobotnej przez okres nie krótszy niż 24 miesiące, mieszkających na terenie województwa lubelskiego.
   Szkolenia te umożliwią uczestnikom zdobycie umiejętności posługiwania się komputerem oraz otrzymanie certyfikatu ECDL - European Computer Driving License (Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy).

   Szkolenia realizowane są w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna. Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. Schemat a)    Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
   Projekt "Mapa drogowa do pracy" dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji projektu: 01.10.2006 r. - 31.03.2008 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19304598, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON