1 procent
zobacz >>>

Usługi doradcze dla osób długotrwale bezrobotnych z Chełma, 14 grudnia 2006 roku.

    W dniu 14 grudnia 2006 roku pracownicy Agencji Zatrudnienia spotkali się z osobami niepełnosprawnymi długotrwale bezrobotnymi. Spotkanie miało miejsce w Klubie Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie. Celem wizyty było przedstawienie działalności Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, prezentacja usług doradczych oraz form pomocy dla osób niepełnosprawnych świadczonych przez Agencję Zatrudnienia. Ponadto przedstawiono projekt "Mapa drogowa do pracy", który ma na celu aktywizację zawodową poprzez podniesienie kwalifikacji z zakresu zaawansowanych podstaw obsługi komputera, usługi doradcze oraz wprowadzenie osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych.

W spotkaniu ze strony Agencji Zatrudnienia wzięli udział:

Justyna Grabek-Kozera - Rejestrator;
Ireneusz Jóźwicki i Andrzej Godula - Pośrednicy pracy;
Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

    Ze strony Urzędu Pracy koordynacją spotkania zajmowała się Pani Stanisława Pawłowska - Pośrednik pracy, osoba odpowiedzialna za obsługę osób niepełnosprawnych.

    Uczestnikami spotkania były osoby zamieszkałe w Chełmie oraz pobliskich miejscowościach. 26 osób skorzystało z możliwości zarejestrowania się oraz z usług doradczych świadczonych przez pośredników pracy i psychologa. Część z tych osób wykazała zainteresowanie podjęciem szkolenia, inni byli zainteresowani pomocą w znalezieniu pracy lub też podjęciem aktywności w formie wolontariatu.

    Spotkanie zostało zorganizowane przy dużej życzliwości Pracowników Powiatowego Urzędu pracy w Chełmie. Szczególną pomoc zaoferowała Pani Stanisława Pawłowska - pośrednik pracy, która zaprosiła dobraną grupę uczestników oraz czuwała nad sprawnym przebiegiem rejestracji beneficjentów projektu.

w zakresie aktywizacji zawodowej tej grupy osób.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18293931, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON