1 procent
zobacz >>>

Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim.

    Przebieg Spotkania

   W dniu 7 grudnia 2006 roku pracownicy Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych spotkali się z długotrwale bezrobotnymi osobami niepełnosprawnymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Pracy przy ul. Lwowskiej 35 w Tomaszowie Lubelskim w celu przedstawienia usług Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych oraz możliwości uczestniczenia w szkoleniu komputerowym ECDL. Ośmiu beneficjentów skorzystało z możliwości zarejestrowania się w naszej Agencji oraz usług doradczych specjalistów. We współpracy z doradcą zawodowym określano możliwość podjęcia aktywizacji zawodowej, a także precyzowano predyspozycje i preferencje zawodowe. Pośrednicy pracy przedstawili dostępne oferty pracy.

   Ze strony Agencji w spotkaniu uczestniczyli:
- Pani Katarzyna Ostalecka - Prawnik;
- Pan Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy;
- Panowie Andrzej Godula i Ireneusz Jóźwicki - Pośrednicy pracy.

   Spotkanie odbyło się przy współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, w składzie:
- Pani Dyrektor mgr Zofia Swatowska;
- Pan Paweł Butyński - Doradca Zawodowy;
- Pani Anika Romaniszyn - Lider Klubu Pracy.

   Spotkanie zostało zorganizowane przy dużej życzliwości i pomocy ze strony Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, którzy czuwali nad sprawnym przebiegiem naszych spotkań i rejestracji beneficjentów projektu.
   Urzędnicy czynnie zaangażowali się w obsługę naszego spotkania z beneficjentami, udostępniając zaświadczenia z urzędu o statusie zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, orzeczenia o niepełnosprawności, historie zatrudnienia, a także swobodną możliwość skorzystania z urządzeń biurowych takich jak fax, xero czy email, a także możliwość skorzystania z kawy, herbaty.
   Zapewniono bardzo dobre warunki lokalowe do przebiegu spotkania, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy (budynek samodzielny, dobrze i nowocześnie wyposażony, realizujący działania z zakresu aktywizacji zawodowej - kluby pracy, giełdy pracy, w gablotach informacje o ofertach pracy; urząd pracy mieszczący się w samym centrum Tomaszowa Lubelskiego dostępny dla osób niepełnosprawnych, obsługa beneficjentów odbywa się na parterze. Całą koordynację spotkania objął Pan Paweł Butyński - Doradca Zawodowy. Wykazał się on dużą znajomością zagadnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a także personalnie samych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie.
Ogólnie relacje dobrej współpracy pozytywnie przełożyły się na sprawną, kompleksową i kompetentną obsługę tej grupy osób.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640809, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON