Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Spotkanie w Urzędzie Pracy w Rykach, 5 grudnia 2006 roku.

    W dniu 05 grudnia 2006 roku dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Ewy Ciesielskiej zorganizowane zostało spotkanie z osobami niepełnosprawnymi długotrwale bezrobotnymi. Celem spotkania było przedstawienie działalności Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, prezentacja usług doradczych oraz form pomocy dla osób niepełnosprawnych świadczonych przez Agencję Zatrudnienia. Ponadto przedstawiono projekt "Mapa drogowa do pracy", który ma na celu aktywizację zawodową poprzez podniesienie kwalifikacji z zakresu obsługi komputera, usługi doradcze oraz wprowadzenie osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych na rynek pracy poprzez organizację staży zawodowych.
W spotkaniu ze strony Agencji Zatrudnienia wzięli udział:
   Justyna Grabek-Kozera - Rejestrator Agencji Zatrudnienia;
   Joanna Jaskuła - Asystent Osoby Niepełnosprawnej;
   Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy;
   Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy.
   Ze strony Urzędu Pracy koordynacją spotkania zajmowała się Pani Krystyna Czerska - Pośrednik pracy.
   Prezentacja usług naszej Agencji została przyjęta przez osoby niepełnosprawne z dużym zainteresowaniem. Beneficjenci bardzo licznie uczestniczyli w spotkaniu. W spotkaniu wzięło udział 20 osób zamieszkałych w Rykach, Dęblinie oraz pobliskich miejscowościach. Osoby te skorzystały z możliwości zarejestrowania się oraz z usług doradczych świadczonych przez pośrednika pracy i doradcę zawodowego. Część z tych osób wykazała zainteresowanie podjęciem szkolenia, inni byli zainteresowani pomocą w znalezieniu pracy lub też informacjami dotyczącymi systemu przyznawania świadczeń rentowych.
   Pracownicy Agencji szczególnie chcieliby podziękować Pani Krystynie Czerskiej, która zorganizowała w sposób wysoce profesjonalny spotkanie, dzięki czemu proces rejestracji i świadczenia usług przebiegał bardzo sprawnie.


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715289, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON