1 procent
zobacz >>>

Trzydniowe spotkanie w Klubie Pracy w Zamościu - zorganizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu.

    W dniach 23-24-27 listopada 2006 roku pracownicy Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych spotkali się z długotrwale bezrobotnymi osobami niepełnosprawnymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Spotkanie, w celu przedstawienia usług Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych oraz możliwości uczestniczenia w szkoleniu komputerowym ECDL, odbyło się w Klubie Pracy przy ul. Orlicza Dreszela 36 w Zamościu. Licznie zgromadzeni beneficjenci skorzystali z możliwości zarejestrowania się w naszej Agencji oraz z usług doradczych specjalistów. We współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym określano możliwość podjęcia aktywizacji zawodowej, a także precyzowano predyspozycje i preferencje zawodowe. Pośrednicy pracy przedstawili dostępne oferty pracy.
Prezentacja usług naszej Agencji została przyjęta przez osoby niepełnosprawne z dużym zainteresowaniem, beneficjenci bardzo licznie uczestniczyli w zorganizowanym przy współpracy z urzędem pracy spotkaniu. W ciągu naszej trzydniowej wizyty w Zamościu zarejestrowało się łącznie 90 osób. Uczestnicy spotkania to głównie mieszkańcy okolicznych małych wiosek, których sytuacja wobec braku jakichkolwiek świadczeń rentowych jest bardzo trudna. Jednocześnie kilka osób wykazało wstępnie zainteresowanie udziałem w szkoleniu komputerowym. Identyfikacja potrzeb tej grupy osób, mamy nadzieję, że posłuży zaplanowaniu dalszych skutecznych działań pomocy.

Spotkanie odbyło się przy współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, w składzie:
- Pani Jadwiga Kowalik - Kierownik działu rynku pracy
- Pan Stanisław Tytuła - Pośrednik Pracy;
- Pan Marcin Gwozda - Lider Klubu Pracy;
- Pani Justyna Iwaniec - Stażystka klubu pracy.

Ze strony Agencji w spotkaniu uczestniczyli:
- Agnieszka Chmielewska - Psycholog;
- Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy;
- Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy;
- Andrzej Godula i Ireneusz Jóźwicki - Pośrednicy pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane przy dużej życzliwości i pomocy ze strony Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, którzy czuwali nad sprawnym przebiegiem naszych spotkań i rejestracji beneficjentów projektu. Szczególnie całą koordynację spotkania objął Pośrednik Pracy Pan Stanisław Tytuła.


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640804, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON