1 procent
zobacz >>>

KUL otwarty na potrzeby osób niepełnosprawnych.

    W dniu 14 listopada 2006 roku pośrednik pracy Marcin Pastuszak z Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych spotkał się z Prorektorem ds. administracji i finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr hab. Romanem Doktórem. Na spotkaniu omówiony został ewentualny zakres współpracy pomiędzy Agencją Zatrudniania i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
    Pan Prorektor zainteresował się możliwością zatrudnienia osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach pracy, począwszy od pracowników gospodarczych, po pracowników administracyjno-biurowych, a nawet naukowych.
Podczas rozmowy poruszone zostały kwestie dotyczące studentów niepełnoprawnych kształcących się na różnych wydziałach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
    Nowo powstałe budynki Uczelni są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast budynki starsze są na bieżąco modernizowane i przystosowywane tak, by studenci niepełnosprawni nie napotykali na swojej drodze barier utrudniających im zdobywanie wiedzy.
Katolicki Uniwersytet Lubelski szczyci się tym, iż jest jedną z kilku uczelni wyższych w Polsce, na których wśród wszystkich uczących się studentów jest bardzo wysoki odsetek studentów niepełnosprawnych. Na Uczelni prężnie działa Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych, gdzie studenci niepełnosprawni mogą zgłaszać wszystkie pojawiające się problemy związane z adaptacją na Uczelni, zamieszkaniem oraz zajęciami. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 w Kolegium Jana Pawła II, pokój C-206.
    W chwili obecnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studiuje ponad 200 osób niepełnosprawnych, a ich liczba każdego roku wzrasta.
Prorektor prof. dr hab. Roman Doktór zapewnił, iż w niedalekiej przyszłości możliwa będzie szersza współpraca z osobami niepełnosprawnymi, tak studentami, jak i pracownikami.

Dziękujemy za spotkanie.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640761, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON