1 procent
zobacz >>>

Fundacja Dom Dzieci Benjamin - Ośrodek Wsparcia.

   Dnia 25 października 2006 roku w celu pozyskania ofert wolontariatu i zapoznania się z działalnością Fundacji "Dom Dzieci Benjamin" koordynator wolontariuszy naszej Agencji spotkała się z Panią Dyrektor - Grażyną Jackowską.
   Fundacja powstała w 1997 roku. Jej fundatorem i prezesem jest ks. Marian Stasiak. W lipcu 1997 roku w ramach fundacji powołana została samodzielna jednostka organizacyjna - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym. Od 1999 roku ośrodek zmienił nazwę na Fundacja Dom Dzieci Benjamin - Ośrodek Wsparcia. Obecnie mieści się on przy ul. Zbożowej 22a w Lublinie. Ośrodek zajmuje się pomocą w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, religijnych, pomocą w podnoszeniu sprawności psychofizycznej wychowanków, ogólną aktywizacją i rehabilitacją społeczną, umacnianiem i rozwijaniem kontaktów z rodziną, grupą rówieśniczą i lokalnym środowiskiem.    Najważniejszym działaniem jest prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej fizycznie, jak też z obniżoną sprawnością intelektualną w formie pobytu dziennego i całodobowego, dlatego też potrzebują wolontariuszy, którzy pomogliby w organizacji czasu wolnego, zabaw, wyjściu na spacer, czy przy posiłku dzieciom i młodzieży ośrodka. Podopieczni to osoby niepełnosprawne fizycznie i z obniżoną sprawnością intelektualną w wieku 4-25 lat, niekiedy też dzieci poniżej 4 roku życia i osoby dorosłe powyżej 25 lat.
   W związku z tym zapraszamy wolontariuszy i wszystkich z otwartym sercem do zaangażowania się w pomoc dla podopiecznych tego ośrodka.    Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariuszy - Magdaleną Ciesielską pod numerem telefonu: 081 534 82 90.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18472371, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON