1 procent
zobacz >>>

Seminarium informacyjno - promocyjne.

  Dnia 28 sierpnia 2006 roku odbyło się seminarium informacyjno-promocyjne: "Europejski Fundusz Społeczny dla edukacji". Spotkanie zostało zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Samopomocy przy współpracy z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.
  Podczas seminarium odbyły się następujące wykłady:
  1. EFS dla edukacji - projekty rozwojowe dla szkół;
  2. Nowy okres Programowania - Kapitał Ludzki - komponent centralny i regionalny;
  3. Czy warto zawiązywać partnerstwa? Wady i zalety budowania partnerstw międzysektorowych;
  4. Dobre praktyki po lubelsku - prezentacja projektów partnerskich realizowanych na Lubelszczyźnie;
  5. Partnerstwa ponad granicami - przykłady konkursów na projekty partnerskie;
  6. Partnerstwa ponad granicami - przykłady aktualnych konkursów na projekty partnerskie.
  W seminarium uczestniczyli przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Przedstawiono informacje na temat realizowanych projektów. Omówiono realizację i podzielono się doświadczeniami dotyczącymi projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny, @lterEgo, Fundację Nowy Staw.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640250, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON