1 procent
zobacz >>>

V OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI NA SCHIZOFRENIĘ.

    Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin
9-10 września 2006 roku
Odbyły się obchody V Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi została zaproszona do udziału w obchodach dnia Solidarności z Osobami Niepełnosprawnymi. Spośród 805 niepełnosprawnych osób zarejestrowanych w Agencji, 106 to osoby ze schorzeniami psychicznymi (stan na dzień 11 września 2006 roku), wśród których znajdują się także osoby chorujące na schizofrenię.
Pracownicy Agencji: Monika Kieżun - Psycholog, Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy, Dorota Dryl - Specjalista ds. rozwoju zawodowego, Justyna Grabek-Kozera - Rejestrator Agencji, Katarzyna Pecyna - Koordynator wolontariuszy oraz Arkadiusz Litwiński - Specjalista ds. promocji i informacji, a także wolontariusze Agencji: Rafał Gołębiowski, Tomasz Kosecki, Marek Janusz, Sylwester Zams, Konrad Janusz udzielali zainteresowanym osobom informacji na temat działalności Agencji Zatrudnienia.
Na wyposażeniu stoiska promującego Agencję, oprócz materiałów reklamowych, znalazła się także tablica z ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych oraz komputer z opracowaniami na wybrane tematy.

P R O G R A M
Sobota 9.09.2006r
Godz.16.30 - Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 ul.Bernardyńska 14 ; wernisaż wystawy malarstwa, spotkanie z laureatami konkursu literackiego "Odmienny Świat?",koncert gitarowy, wieczór poezji (zespół recytatorski MDK ul. Chrobrego)

Niedziela 10.09.2006r
Godz.14.00 - Msza Św. W Kościele Św. Ducha,
Godz.15.00 - Spotkanie w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej w Ratuszu
Lubelskim, wykład publiczny prof. M. Masiaka nt. problematyki schizofrenii
Godz. 16.00 - Symboliczne Otwarcie Drzwi ( Teatr "Przebudzenie" ŚDS Misericordia), przejście na Rynek Starego Miasta
Godz.16.30-18.30 - Rynek Starego Miasta: Koncert Solidarności: Big Band Szkoły Muzycznej im.W.Lutosławskiego, Zespół"Aster" ŚDS Bychawa, Zespół Tańca Dawnego "Belriguardo" (MDK nr 2), soliści ŚDS Misericordia
Godz.16.30-18.30 - prezentacja stowarzyszeń działajacych na rzecz osób chorych psychicznie, prezentacja programów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (LFOON, Fuga Mundi), porady psychologów, psychiatrów i rodzin w kawiarniach wokół Rynku,
Godz.17.00 Wernisaż wystawy Pacjenci w portretach J. Padzińskiego

Komitet Honorowy:

Andrzej Pruszkowski - Prezydent Miasta Lublina
Abp Józef Życiński - Metropolita Lubelski
Wojciech Żukowski - Wojewoda Lubelski
Edward Wojtas - Marszałek Województwa Lubelskiego
Lech Sprawka - Kurator Oświaty w Lublinie
Marek Masiak- Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii AM Lublin
Stanisława Steuden - Dyrektor Instytutu Psychologii KUL
Anna Herzyk - Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej UMCS
Alicja Jankiewicz- Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
Eugeniusz Ulewicz - Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON


Organizatorzy:

Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Klinika Psychiatrii AM w Lublinie Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Bychawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia", Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Lublinie, Szpital Neuropsychiatryczny, Młodzieżowy Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Szkoła Muzyczna im. W.Lutosławskiego, Stowarzyszenie EMAUS, Urząd Miasta Lublin


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640246, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON