Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Spotkanie z Zastępcą Prezesa Lubelskiego Centrum Wolontariatu Panią Katarzyną Braun, 28 lipca 2006 rok.

   Dnia 28 lipca 2006 roku gościem Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych była Pani Katarzyna Braun Zastepca Prezesa Centrum Wolontariatu w Lublinie. W spotkaniu brali udział pracownicy Agencji oraz jej zarząd. Celem spotkania było zaczerpnięcie informacji na temat wolontariatu, jego prawnych uregulowań oraz funkcjonowania w praktyce ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia działalności Agencji Zatrudnienia oraz od scharakteryzowania prac podejmowanych przez wolontariuszy Agencji, a także charakteru pracy koordynatora wolontariuszy. Następnie Pani Katarzyna Braun rozpoczęła przedstawienie działalności Centrum Wolontariatu w Lublinie.
   Do jednego z głównych zadań Centrum należy prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy. W związku z tym wymaga to nawiązywania stałej współpracy z organizacjami pragnącymi korzystać ze świadczeń wolontariuszy, a z drugiej strony z osobami, które chcą zostać wolontariuszami. Centrum prowadzi cały czas otwartą rekrutację dla wolontariuszy oraz opracowuje dla nich indywidualne plany pracy. Zadaniem biura jest jak najlepsze zaspokojenie potrzeb obu stron, tzn. przyszłych wolontariuszy oraz organizacji wykazujących chęć korzystania z ich świadczeń. Dokonuje się tego przez przydzielenie właściwemu wolontariuszowi odpowiedniego miejsca pracy w konkretnej organizacji lub instytucji. Ponadto Centrum Wolontariatu w Lublinie przeprowadza szkolenia dla organizacji pragnących korzystać z pracy wolontariuszy, które uczy właściwego zarządzania pracą dla wolontariuszy, a także przygotowania pracowników organizacji na przyjęcie nowych członków organizacji. Istnieje także możliwość przeszkolenia wolontariuszy konkretnej organizacji z zakresu ogólnych wiadomości o wolontariacie.
   Oddzielnym polem działania Lubelskiego Centrum Wolontariatu jest prowadzenie specjalnych programów pracy dla wolontariuszy. Każdy z programów obejmuje pracę wolontariuszy na rzecz konkretnych osób, dotkniętych różnego rodzaju problemami społecznymi, takimi jak: bezdomność, problemy uchodźców, osoby nieletnie po przejściach, dzieci z zapomnianych dzielnic, dzieci przewlekle chore. Ponadto Centrum realizuje także program Szkolne Kluby Wolontariusza, który polega na animowaniu w lubelskich szkołach grup wolontariuszy realizujących lokalne przedsięwzięcia z zakresu udzielania pomocy edukacyjnej swoim rówieśnikom oraz udzielania wsparcia osobom chorym, niepełnosprawnym i starszym.
   Pani Katarzyna Braun omówiła na spotkaniu kwestie finansowe związane z przyjęciem wolontariusza do pracy, a w tym: problem ubezpieczenia wolontariusza, zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wykonywania przez niego pracy. Jak wynika bowiem z doświadczenia Centrum nie każda organizacja korzystająca ze świadczeń wolontariuszy stosuje się do przepisów prawnych regulujących pracę wolontariuszy w zakresie zwrotu kosztów wolontariusza poniesionych w związku z wykonywanymi świadczeniami. Część organizacji nie chce zwracać kosztów dojazdu do miejsca wykonywanej przez wolontariuszy pracy, chociaż koszty te według wspomnianej wyżej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zaliczane do kosztów prowadzenia działalności statutowej organizacji, korzystających ze świadczeń wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19466777, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON