Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Konferencja pt.: "Rozwój Zasobów Ludzkich - doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce", 05 lipca 2006 r.

   W dniu 05 lipca 2006 roku odbyła się Konferencja pt.: "Rozwój Zasobów Ludzkich - doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce". Konferencja ta była częścią projektu Phare pt.: "Doskonalenie umiejętności zarządzania i wdrażania EFS" realizowanego przez departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Celem Konferencji było przedstawienie doświadczeń związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród prelegentów był także Prezes Fundacji Fuga Mundi - Pan Marek Piasecki, który zaprezentował projekt "Mapa drogowa do pracy".
W konferencji uczestniczyli kolejno:
- p. Katarzyna Kromke-Korbel z Departamentu Zarządzania EFS - wygłosiła prelekcję pt.: "Doświadczenia z wdrażania EFS w Polsce";
- p. Piotr Kuźniarki - Samodzielny specjalista ds. programów wydział obsługi EFS - "Stan wdrażania programów współfinansowanych z europejskiego Funduszu Społecznego w województwie lubelskim;
- p. Elwira Ostrowska-Graczyk - Dyrektor Biura Obsługi Ubezpieczeń Finansowych PZU - "Gwarancja ubezpieczeniowa PZU S.A. jako zabezpieczenie dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego";
- p. Eugeniusz Ulewicz - Dyrektor PFRON O/Lublin - "Działanie 1,4 - Dobre Praktyki";
- p. Marek Piasecki - Prezes Fundacji Fuga Mundi - "Mapa drogowa do pracy";
- p. Marian Werdecki - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu - "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych";
- p. Grażyna Zagajska z Lubelskiej Fundacji Rozwoju - "Dobre praktyki z projektów realizowanych w ramach Działania 1.3 schemat b";
- p. Ewa Koldryn Miejski Urząd Pracy w Lublinie - "Projekty realizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w ramach działania 1.2. Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu operacyjnego RZL";
- p. Zbigniew Rusa z PRO LEX - "Doświadczenia w realizacji projektów EFS ZPORR";
- p. Jerzy Kowalski z Lubelskiej Szkoły Biznesu - "Dobre praktyki z realizowanych projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR".


Pan Eugeniusz Ulewicz w swoim wystąpieniu zaprezentował projekty z EFS realizowane we współpracy z lubelskim oddziałem PFRON'u. Warto zauważyć, że wśród nich są dwa (należące jednocześnie do najzasobniejszych finansowo) realizowane przez Fundację Fuga Mundi.

Lista projektów realizowanych w województwie lubelskim, w których pośredniczył PFRON O/Lublin "Działanie 1,4 SPO RZL - Dobre praktyki"

1. Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Projekt pt.: "Przyjaźń niepełnosprawnym"
Wartość projektu: 240083,00zł
Okres realizacji: 31 października 2005 do 31 października 2006 roku
Cele projektu: przygotowanie społeczności lokalnej na przyjęcie osób z zaburzeniami psychicznymi

2. Fundacja Fuga Mundi
Projekt pt.: "Potrafisz"
Wartość projektu: 2133900,00zł
Okres realizacji: 2 września 2005 do 29 luty 2008 roku
Cele projektu: kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz poprawa położenia społecznego tych osób

3. Fundacja Fuga Mundi
Projekt pt.: "Mapa drogowa do pracy"
Wartość projektu: 2400000,0zł
Okres realizacji: 1 września 2005 do 31 marca 2008 roku
Cele projektu: pomoc w poszukiwaniu i pozyskaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne

4. Polski Związek Głuchych Głuchych/Lublin
Projekt pt.: "Praca w świecie ciszy - niedosłyszący na otwartym rynku pracy"
Wartość projektu: 231428,00zł
Okres realizacji: marzec do listopad 2006 roku
Cele projektu: szkolenie tłumaczy języka migowego osób współpracujących z osobami niepełnosprawnymi

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. "Jana Pawła II"
Projekt pt.: "Zróbmy pierwszy krok - szkolenie dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi"
Wartość projektu: 571811,84zł
Okres realizacji: 1 lutego 2006 do 30 września 2007 roku
Cele projektu: podnoszenie umiejętności publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy oraz kadry zarządzającej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego

6. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
Projekt pt.: "Biura karier"
Wartość projektu: 460298,80zł
Okres realizacji: 1 maja 2006 do 31 marca 2008 roku
Cele projektu: stworzenie sieci "Biur Karier" w województwie lubelskim z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych

7. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
Projekt pt.: "Przez aktywność do pracy - przez pracę do aktywności"
Wartość projektu: 225626,57zł
Okres realizacji: 1 marca 2006 do 28 lutego 2007 roku
Cele projektu: wsparcie bezrobotnych osób niepełnosprawnych z terytorium województwa lubelskiego

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Projekt pt.: "Sprawni niepełnosprawnym. Profesjonalne przygotowanie pracowników urzędów do obsługi osób niepełnosprawnych"
Wartość projektu: 123200,05zł
Okres realizacji: 1 maja 2006 do 31 stycznia 2007 roku
Cele projektu: przygotowanie pracowników urzędów do obsługi osób niepełnosprawnych

9. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Projekt pt.: "Diagnoza i promocja integracji zawodowej osób niepełnosprawnych osiągnięcie kompleksowej wiedzy dotyczącej potrzeb osób niepełnosprawnych"
Wartość projektu: 601702,39zł
Okres realizacji: 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007 roku
Cele projektu: przeprowadzenie badań, ekspertyz oraz napisanie raportów dotyczącej integracji zawodowej osób niepełnosprawnych

10. Towarzystwo Aktywności Osób Niepełnosprawnych
Projekt pt.: "Akademia Społeczna - system integracji i reintegracji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Biłgoraja"
Wartość projektu: 308124,80zł
Okres realizacji: 1 kwietnia 2006 do 31 grudnia 2007 roku
Cele projektu: wsparcie niepełnosprawnych poprzez zajęcia z umiejętności poruszania się na rynku pracy


Szczegółowy program konferencji:

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19308147, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON