Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Seminarium "Realne możliwości dofinansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw", 28.06.2006 rok.

    Dnia 28.06.2006 roku pracownicy Agencji Zatrudnienia Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy oraz Łukasz Regner - Prawnik, uczestniczyli w Seminarium "Realne możliwości dofinansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw". Organizatorem spotkania był Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny "Lewitan" we współpracy z Lubelskim Forum Pracodawców. Seminarium zorganizowane zostało w celu przedstawienia możliwości uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania z Urzędów Pracy, a także korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
    Seminarium miało wymiar praktyczny, poruszano na nim zagadnienia dotyczące działań wpływających na podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim oraz dobremu wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Pod hasłem "Praca dla niepełnosprawnych szansą rozwoju Twojego przedsiębiorstwa" zrealizowano program seminarium, którego przewodniczącym był Pan Edward Kostrubiec - V--ce Prezes Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny. Jako pierwszy prelekcję wygłosił V-ce Prezes Zarządu Fundacji Fuga Mundi Pan Marek Stępniak, następnie Łukasz Regner - Prawnik z Agencji Zatrudnienia omówił temat "Bodźce ekonomiczne związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych", prezentując instrumenty wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Po dyskusji związanej z wygłoszonym tematem Pani Grażyna Gwiazda Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie omówiła temat "Środki finansowe do wykorzystania dla przedsiębiorców jakimi dysponują Urzędy pracy", poruszając kwestię staży, prac interwencyjnych, refundacji do nowoutworzonych miejsc pracy. Seminarium zamknęła szczegółowa i merytoryczna prezentacja Pana Ryszarda Boguszewskiego - Z-cy Dyrektora     Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
    Spotkanie było znakomitą okazją do promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz promocji usług naszej Agencji Zatrudnienia. W jej wyniku nawiązaliśmy kontakty z pracodawcami, którzy byliby zainteresowani uzupełnieniem swoich braków kadrowych poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715080, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON