1 procent
zobacz >>>

Konferencja "Bądźmy Razem", 20 czerwca 2006 r.

   Dnia 20 czerwca 2006 r. w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie odbyła się Konferencja "Bądźmy Razem", na którą zostały zaproszone lubelskie organizacje i instytucje udzielające wsparcia w rozwiązywaniu szeroko rozumianych problemów społecznych (uzależnienia, patologie rodzinne itp.).
   Konferencję otworzył Prezydent Miasta Lublina Pan Andrzej Pruszkowski i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pan Antoni Rudnik. Następnie przedstawiciele poszczególnych organizacji prezentowali swoją działalność. Wśród zaproszonych znalazły się takie organizacje z Lublina jak: Stowarzyszenie "STOP", Stowarzyszenie "AGAPE". Stowarzyszenie "Kuźnia", Stowarzyszenie "Kontakt", Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej, Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja", Zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych "Pogodny dom".
   Wśród zaproszonych gości byli także: Koordynator GPPiRPA, MIZiPS WSSUM w Lublinie pani Agnieszka Kopiel, Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień pan Paweł Fijałkowski, Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień - pani Iwona Mialik, psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji "Przemoc domowa. Wczesna Interwencja."- pani Urszula Cur, Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - Sławomir Bliźniuk. Konferencję prowadziła Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie pani Agnieszka Pietrzak.
   Głównym celem zorganizowania tego typu spotkania jest budowanie lokalnej koalicji między wszystkimi zaproszonymi organizacjami i instytucjami, utworzenie banku informacji i sieci wsparcia na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18595210, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON