Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Regionalna konferencja pod hasłem "Razem w pracy - Razem w życiu" realizowana w ramach Światowego Programu "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi".

21 czerwca 2006 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie odbyła się konferencja pod hasłem "Razem w pracy - Razem w życiu" realizowanej w ramach Światowego Programu "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi".

Organizatorem konferencji był Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Konferencję otworzyli:

 1. Pani Halina Marmurowska-Michałowska z Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie;
 2. Pan Jarosław Szymczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewódzkiego Lublinie;
 3. Pan Stanisław Gogacz - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;
 4. Pan Antoni Chrzonstowski - Zastępca Prezydenta Miasta Lublina.

Bardzo interesujące referaty wygłosili:

 1. "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi" - Pan Tadeusz Młynarczyk, Regionalny Koordynator Programu, Lubelskie Stowarzyszenie ochrony Zdrowia Psychicznego.
 2. "Bariery w pracy i zatrudnianiu osób chorujących psychicznie" - Dr Hubert Kaszyński, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

Dyskusję panelową prowadzili przedstawiciele: Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Lubelskiego Centrum Integracji Społecznej "Integro", Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zaś aktywne działania na rzecz niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych przestawił Pan Marek Piasecki - Prezes Fundacji Fuga Mundi w Lublinie w ramach, której działa Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych.

            Przedstawiona przez prelegentów tematyka konferencji odzwierciedlała jakże złożoną i skomplikowaną problematykę chorych psychicznie. Do najczęstszych powodów zaistniałego stanu rzeczy należy zaliczyć: stereotypy, które powodują izolację, a w związku z tym wyłączają chorych psychicznie z życia społecznego i rodzinnego, stygmatyzację i dyskryminację w stosunku do chorych psychicznie, niski poziom wykształcenia, wśród chorych psychicznie, niewystarczające wsparcie w trakcie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, brak specjalnych służb rehabilitacji i zatrudniania oraz brak miejsc pracy, obawy pracodawców, nieznajomość swoich uprawnień, fakt niepełnosprawności psychicznej i specyfika choroby.

            Dlatego też przedstawiony program "Schizofrenia Otwórzcie Drzwi" ma charakter informacyjno-edukacyjny oraz ma na celu eliminację piętna choroby psychicznej poprzez: integrację służb medycznych, organizacji pozarządowych, rodzin pacjentów oraz poznanie doświadczeń chorych i wymianę tych doświadczeń.

Obszarami programu są te miejsca, które mają być otwierane, a więc szkoły, domy pomocy, ośrodki wsparcia, stowarzyszenia, szpitale, instytucje naukowe i urzędy.

Tezy powyższego programu są następujące:

 1. Schizofrenia jest chorobą i zdarzeniem losowym i nikomu nie można z tego powodu przypisywać winy.
 2. Schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach.
 3. Schizofrenia to nie tylko choroba, ale również doświadczenie.
 4. Schizofrenia nie jest chorobą genetyczną, przenosi się jedynie podatność na chorobę.
 5. Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną.
 6. Pacjent nie przestaje być człowiekiem.
 7. Chory na schizofrenię nie zagraża.
 8. Chorzy oczekują szacunku, pomocy i zrozumienia oraz eliminacji stereotypów.
 9. Schizofrenia rzuca światło.
 10. Schizofrenia przyświeca działaniom "razem w pracy - razem w życiu".

W zakresie efektywnych działań Programu "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi", bardzo duże znaczenie ma Ośrodek Krakowski, który z największym powodzeniem realizuje program. Natomiast w naszym regionie duże sukcesy na rzecz chorych psychicznie odnoszą organizacje pozarządowe z Łęcznej oraz Puław.

Należy mieć nadzieję, że program realizowany przez Lublin będzie miał porównywalne rezultaty do Krakowa.

Wiedza społeczna na temat chorych psychicznie jest niedostateczna. Dalej społeczeństwo tkwi w zakorzenionym przekonaniu o wstydliwości tej choroby. Dlatego też tak bardzo potrzeba zmiany myślenia rodzin chorych, różnych instytucji, urzędów i pracodawców.

            Tak bardzo ważne jest, aby chorzy psychicznie mieli możliwość podjęcia pracy, aby mogli iść przez życie poprzez pracę. W aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie poza czynnikiem ekonomicznym należy walczyć o wzrost moralny. Kiedy nie ma pracy, to znika tzw. "społeczna siła motoryczna" i wypadamy z tzw. "traktu życiowego".

            Znaczenie pracy dla chorych psychicznie ma ogromny wymiar, bo praca jest czynnikiem leczniczym, chroni przed nawrotami choroby, jest czynnikiem ograniczającym intensywność zachowań dewiacyjnych, zwiększa poziom niezależnego funkcjonowania

Dlatego też stworzenie zintegrowanych grup społecznych intensywnie działających na rzecz "otwierania drzwi", otwartość serc i umysłów poprzez pracę i współpracę, może przyczynić się do zmiany wizerunku osoby chorej psychicznie i da możliwość tym osobom iść razem w pracy i razem w życiu.

Halina Dziurdzińska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej, 21.06.06 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19331375, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON