Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Uroczystość wręczenia dyplomów uczestnikom kursów zorganizowanych przez Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych - Urząd Miejski w Lublinie, 16.06.06 r.

   W dniu 16 czerwca 2006 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Lublinie, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów osobom niepełnosprawnym uczestniczącym szkoleniach z grafiki komputerowej, obsługi komputera oraz księgowości. Szkolenia te zostały zorganizowane przez Agencję Zatrudnienia w ramach projektu "Mapa drogowa do pracy" współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Phare i realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
   W uroczystości wzięli udział: uczestnicy kursów, Zarząd i pracownicy Fundacji Fuga Mundi oraz goście honorowi:
- Pan Andrzej Pruszkowski - Prezydent Miasta Lublin;
- Pan Jarosław Szymczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Pan Janusz Iwanicki - Urząd Marszałkowski;
- Pani Anna Jeleszuk - Miejski Urząd Pracy;
- Alicja Jankiewicz - Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

   Kursy miały na celu nie tylko praktyczne nauczenie umiejętności związanych z tematyką szkoleń, lecz także przygotowanie i pomoc uczestnikom w zdobyciu zatrudnienia.

   Przebieg uroczystości:
11:00 Rozpoczęcie uroczystości

 1. p. Marek Piasecki - Prezes Fundacji Fuga Mundi - przywitał przybyłych gości;
 2. p. Rafał Krenz - Kierownik projektu "PARP" - wygłosił wstęp do prezentacji projektu;
 3. p. Anita Klimek i p. Halina Dziurdzińska zaprezentowały projekt "PARP";
 4. p. Justyna Grabek-Kozera zaprezentowała projekt "1,4";
 5. p. Janusz Iwanicki, p. Jarosław Szymczyk, p. Alicja Jankiwicz kolejno zabrali głos na temat zorganizowanej uroczystości i pogratulowali osobom uczestniczącym w kursie zadowych;
 6. p. Rafał Krenz i p. Marek Piasecki wręczyli dyplomy osobom uczestniczącym w kursie;

ok. 12.30 - Zakończenie uroczystości;
13.00 - Konferencja prasowa.


Opis realizacji projektu "Mapa drogowa do pracy" współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Phare 2003 "Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu - Integracja Społeczna i Zawodowa Grup Zagrożonych Wykluczeniem" realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


grudzień 2005 - lipiec 2006

ETAPY REALIZACJI

PROMOCJA PROJEKTU

BENEFICJENCI

 1. Osoby niepełnosprawne w stopniu: znacznym, umiarkowanym i lekkim
 2. Posiadające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy
 3. Posiadające min. wykształcenie średnie
 4. Pochodzące z Lublina i okolic: Łęcznej, Lubartowa, Bychawy, Kraśnika, Świdnika, Puław
REKRUTACJA

CEL
   Wyłonienie 40 osób do grup szkoleniowych

METODA
   Wywiad kierowany prowadzony przez psychologa i doradcę zawodowego indywidualnie z każdą osobą zainteresowaną uczestnictwem w projekcie.

KRYTERIUM OCENY
   Motywacja
   Gotowość do podjęcia szkoleń i zatrudnienia
   Brak przeciwwskazań zdrowotnych

GRUPY SZKOLENIOWE

   Utworzono 4 grupy szkoleniowe:

DORADZTWO ZAWODOWE

INDYWIDUALNE

GRUPOWE

REHABILITACJA ZAWODOWA

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

DIAGNOZA

PORADNICTWO W ZAKRESIE

POŚREDNICTWO PRACY

REZULTATY

 1. Szkolenia ukończyło 39 osób (1 osoba podjęła zatrudnienie na wczesnym etapie projektu) z zakresu:
  • Rozszerzonych podstaw obsługi komputera (ECDL)
  • Grafiki komputerowej
  • Księgowości
 2. IPD zostało utworzone dla 39 osób
 3. Opinie psychologiczne na podstawie przeprowadzonych badań stworzono dla 40 osób
 4. W stażach zawodowych od 05.2006 do 07. 2006 uczestniczy obecnie 18 osób ( 2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w stażu).
 5. 14 osób spośród 20 pokierowanych na staż zawodowy ma zagwarantowane przez pracodawców przedłużenie umowy.
 6. W trakcie trwania projektu 5 osób podjęło zatrudnienie

WNIOSKI

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19679204, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON