KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od 20 grudnia 2019r. do 6 stycznia 2020r. Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi mieszcząca się przy ul. Krochmalnej 13/1 w Lublinie będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy 7 stycznia 2020r.

1 procent
zobacz >>>

ZAPRASZAMY DO KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
FUNDACJI FUGA MUNDI

Uprzejmie informujemy, że odbywa się rekrutacja do Klubu Integracji Społecznej. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które pomyślnie przejdą procedurę rekrutacji.

Kryteria naboru do projektu:

 1. Mieszkaniec województwa lubelskiego
 2. Osoba posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
 3. Osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowa.
 4. Kobieta w wieku 18- 59 lat lub mężczyzna w wieku 18- 64 lat.
 5. Osoby nieposiadająca dochodu z tytułu: umowy pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 6. Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym.
 7. wykazuje odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej.

Uczestnikiem Projektu nie może zostać osoba, która posiada prawo do:

 1. zasiłku dla bezrobotnych,
 2. zasiłku przedemerytalnego,
 3. świadczenia przedemerytalnego,
 4. renty strukturalnej,
 5. renty z tytułu niezdolności do pracy,
 6. emerytury,
 7. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej oferujemy:

 1. SZKOLENIA

  Dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przygotowano dwa rodzaje szkoleń , z których będą mogli skorzystać zakwalifikowane osoby.

  Szkolenia zawodowe w zakresie:

  • Umiejętności informatyczne na poziomie ECDL
  • Opiekunka domowa
 2. STAŻE ZAWODOWE

  Staże zawodowe będą trwały 6 miesięcy. Zostaną przygotowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie 10 uczestników Klubu Integracji Społecznej.

 3. WARSZTATY

  Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej będą brali udział w dwóch warsztatach:

  • Wyjazdowe warsztaty integracyjno - motywacyjne
  • Warsztaty edukacyjne
 4. PORADNICTWO ZAWODOWE

  W ciągu całego okresu trwania projektu każdy uczestnik będzie miał stały dostęp do specjalistycznych usług doradczych w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z porad prawnika.

 5. ZAJĘCIA KLUBOWE

  W ramach KIS jego uczestnicy będą mieli nieodpłatny dostęp do:

  • prasy z ofertami pracy, czasopism branżowych oraz literatury fachowej w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej,
  • stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
  • zaplecza klubowego z wyposażeniem klubowym i do artykułów sanitarno-higienicznych, kuchennych i spożywczych.

  Na bieżąco będą prowadzone zajęcia klubowe, takie jak:

  • organizacja życia klubowego, w tym pomoc w korzystaniu z komputera oraz w przygotowaniu pism urzędowych i dokumentów aplikacyjnych,
  • organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu: wyjścia do kina, teatru, muzeum,
  • animacja współpracy wewnątrzgrupowej oraz redagowanie gazetki samopomocowej.
 6. OPRACOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ

  Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego, który pomoże w zaprojektowaniu indywidualnej ścieżki zawodowej.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18320033, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON