Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zajęcia z Aktywizacji Zawodowej - pewność siebie na rynku pracy

W dniach 2-3 lipca br. w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi przy ul. Krochmalnej 13/1 w Lublinie odbyły się Zajęcia z Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych, w których udział wzięło dwanaście osób z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zarejestrowanych w naszej Agencji. W trakcie 2-dniowych warsztatów aktywizacyjnych uczestnicy mieli możliwość określenia własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych, mogli również wzmocnić poczucie własnej wartości poprzez lepsze poznanie swoich uzdolnień, mocnych stron oraz dokonanie autoprezentacji na forum grupowym.

Psycholog Anna Łagód oraz doradca zawodowy Natalia Oniszczuk zapoznały uczestników zajęć aktywizacyjnych ze skutecznymi metodami poszukiwania pracy, zwracając przy tym szczególną uwagę na elastyczną postawę wobec wymagań rynku pracy, a także stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Nieodłączną częścią tych zajęć były praktyczne ćwiczenia w pisaniu listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego. Nasi specjaliści zaprezentowali także zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz autoprezentacji, tym samym przygotowując uczestników zajęć aktywizacyjnych do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. Ewolucja rynku pracy na przestrzeni ostatnich lat to kolejne zagadnienie poruszone na tych zajęciach.

Pośrednik pracy Ireneusz Jóźwicki omówił natomiast cechy lokalnego rynku pracy. Przedstawił negatywne i pozytywne zjawiska zachodzące na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób niepełnosprawnych w regionie lubelskim. Wszystkie te informacje pozwolą w sposób przemyślany ukierunkować ścieżkę rozwoju zawodowego uczestników Zajęć z Aktywizacji Zawodowej.

Zdobyte informacje i umiejętności z pewnością przydadzą się osobom ubiegającym się o pracę podczas rozmów kwalifikacyjnych na Giełdach Pracy, które odbędą się w dniach 9-10 lipca 2009 w siedzibie naszej Agencji Zatrudnienia.

Wszystkim uczestnikom Zajęć Aktywizacyjnych serdecznie dziękujemy oraz życzymy powodzenia w zdobyciu satysfakcjonującej pracy!

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19698719, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON