Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Aktywizacja Zawodowa Niepełnosprawnych

W dniach 10 - 11 marca br. w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hempla 5 w Lublinie odbyły się Zajęcia z Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych, w których udział wzięło kilkanaście osób z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zarejestrowanych w naszej Agencji. W trakcie 2-dniowych warsztatów aktywizacyjnych uczestnicy mieli możliwość określić własne umiejętności, możliwości i predyspozycje zawodowe, wzmocnić poczucie własnej wartości, odpowiadając sobie na pytania: Co umiem robić najlepiej? Jakieś mam pozytywne cechy charakteru? w jakiej dziedzinie mam najwięcej doświadczenia? itp. W samookreśleniu swoich słabych i mocnych stron pomogła projekcja filmu pt. "Poczucie własnej wartości a funkcjonowanie zawodowe".

Psycholog Anna Łagód oraz doradca zawodowy Natalia Oniszczuk zapoznały uczestników zajęć aktywizacyjnych również z metodami poszukiwania pracy, zwracając przy tym szczególną uwagę na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Nieodłączną częścią tych zajęć były oczywiście praktyczne ćwiczenia w pisaniu listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego. Nasi specjaliści zaprezentowali także zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz autoprezentacji, tym samym przygotowując uczestników zajęć aktywizacyjnych do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.

Prawnik Andrzej Adamczuk omówił natomiast podczas zajęć zasady funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych na rynku pracy w kontekście obowiązujących przepisów prawnych. Zapoznał kursantów z rodzajami orzeczeń, umów o pracę i świadczeń społecznych; omówił kwestie dorobienia do pobieranych świadczeń, zasady zawieszania pobieranych rent, a także wyjaśnił pojęcie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Zapoznał również uczestników zajęć aktywizacyjnych z uprawnieniami pracowników niepełnosprawnych wynikającymi z Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

Zdobyte informacje i umiejętności z pewnością przydadzą się naszym podopiecznym podczas rozmów kwalifikacyjnych na Giełdach Pracy, które odbędą się 12 marca 2009 w siedzibie naszej Agencji Zatrudnienia.

Wszystkim uczestnikom Zajęć Aktywizacyjnych serdecznie dziękujemy oraz życzymy powodzenia w zdobyciu dobrej pracy!Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19686897, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON