Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Giełdy Pracy dla osób niepełnosprawnych

W dniu 12 marca 2009 roku w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi odbędą się Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Udział w nich wezmą osoby zarejestrowane w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi oraz spełniające ściśle określone kryteria, m. in.:

  1. posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. zameldowane na terenie województwa Lubelskiego,
  3. niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy i inne,

jak również pracodawcy wyrażający chęć zatrudnienia klientów Agencji Zatrudnienia.

Głównym celem tych spotkań jest pomoc Osobom Niepełnosprawnym w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia poprzez rozwój usług pośrednictwa pracy doradztwa zawodowego i psychologicznego. Nasi doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, psychologie i prawnicy pomagają osobom niepełnosprawnym znaleźć odpowiednie zatrudnienie na otwartym rynku pracy oraz nawiązać kontakty z pracodawcami przy jednoczesnym wsparciu informacyjnym w/w grupy osób.

Zadaniem Giełd Pracy jest przełamanie bierności zawodowej osób niepełnosprawnych, a także zniesienie stereotypów społecznych przede wszystkim poprzez przekonanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Stąd Agencja Zatrudnienia w ramach realizowanych projektów prowadzi doradztwo zawodowe, poradnictwo w zakresie rozwoju i rehabilitacji zawodowych, poradnictwo z zakresu prawa i psychologii dla swoich klientów. Giełdy Pracy są w tym zakresie narzędziem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy województwa lubelskiego. Dzięki nim klienci Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi podjęli pracę w różnych zawodach m.in.: księgowa, prawnik, pracownik administracyjny, sprzedawca, elektronik, agent, programista, informatyk, technik, pracownik ochrony, telemarker i wielu innych. Nasi pośrednicy pracy aktywnie współpracują z firmami zainteresowanymi zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, pozyskując nowe oferty pracy. Umożliwiają pracodawcom jak najszybszy kontakt z potencjalnym pracownikiem, a także udzielają im szczegółowych informacji na temat uwarunkowań psychologicznych i prawnych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Giełdy pracy w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi są poprzedzone zajęciami z Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzonymi w formie warsztatów z udziałem psychologów, prawników, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, pośredników prac oraz samych zainteresowanych. Głównym celem zajęć jest zdiagnozowanie preferencji, potencjału i predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych, uczestniczących następnie w Giełdach Pracy. W ciągu pierwszego dnia szkolenia uczestnicy mają możliwość jasnego sprecyzowania własnych celów życiowych oraz określenia możliwości, umiejętności i predyspozycji zawodowych. Uczestniczą w różnorodnych ćwiczeniach praktycznych, by wzmocnić poczucie własnej wartości.

Podczas drugiego dnia szkoleniowego uczestnicy biorą udział w zajęciach przygotowujących do samodzielnego szukania pracy: omawiana jest rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przedstawione są również metody poszukiwania pracy, aktualne oferty wolontariatu i szkoleń. Uczestnicy uczą się pisać CV i listy motywacyjne, oglądają filmy, jak skutecznie odbyć rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Pośrednicy pracy przedstawiają szczegółowo przygotowane oferty pracy, precyzują wymagania pracodawców oraz umiejętności potrzebne do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Zajęcia kończą się omówieniem procedur prawnych dla osób niepełnosprawnych, obowiązujących na rynku pracy.

Dzięki zajęciom aktywizacyjnym nasi klienci poszerzają wiadomości na temat możliwości aktywnego poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz umiejętnego zaprezentowania się poszczególnym potencjalnym pracodawcom, co niewątpliwie przekłada się na efektywniejsze i skuteczniejsze znalezienie wymarzonej pracy.

Aktualnie Zajęcia z Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych odbędą się w dniach 10-11 marca br.. Uczestnicy zajęć wezmą następnie udział w rozmowach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy podczas Giełd Pracy w dniu 12 marca 2009 roku.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w w/w przedsięwzięciach prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hempla 5 (I piętro budynku BIGMAR) lub kontakt telefoniczny pod numerem (081) 534 - 82 - 90.

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmujemy do dnia 6 marca 2009 roku.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciach jest rejestracja w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi.

Giełdy Pracy dla Osób Niepełnosprawnych organizowane są w ramach Projektu "Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy!

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19681540, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON