KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od 20 grudnia 2019r. do 6 stycznia 2020r. Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi mieszcząca się przy ul. Krochmalnej 13/1 w Lublinie będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy 7 stycznia 2020r.

1 procent
zobacz >>>

Szkolenie Komputerowe ECDL - uroczyste wręczenie świadectw (27.01.2009)

W dniu 27 stycznia 2009 roku w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi odbyło się uroczyste wręczenie świadectw uczestnikom kolejnej edycji szkolenia komputerowego ECDL, które przebiegało w okresie od 06.10.2008 do 10.12.2008r. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Fundacji Fuga Mundi - Marek Piasecki, Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej Lubelskiego Oddziału PFRON - Antonina Umińska, Redaktor Biuletynu Informacji Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" - Agnieszka Kosierb, psycholog - Anna Łagód, doradca zawodowy - Natalia Oniszczuk, pośrednik pracy - Kamil Skowron oraz specjalista ds. informacji i promocji - Natalia Jarosz.

Kurs ECDL realizowany w ramach zadania "Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych", dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu "PARTNER III", był skierowany do osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych lub poszukujących po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy. W ramach realizowanych działań uczestnicy mieli możliwość poszerzyć i udoskonalić umiejętności wykorzystania komputera, uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe, a zatem zwiększyć swoje szanse na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. Zakres materiału szkoleniowego składał się z siedmiu modułów i obejmował:

  1. podstawy użytkowania i zastosowania komputerów
  2. znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania
  3. poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów
  4. wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowania budżetów, opracowania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych
  5. tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizacji dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich
  6. użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu
  7. użycie ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

Aby uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych uczestnicy kursu musieli zdać 7 egzaminów, przeprowadzonych przez upoważnionych egzaminatorów ECDL w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie. Rezultaty egzaminów zostały odnotowane w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych (EKUK) kandydata, który uzyskał bezterminowo ważny Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zaliczeniu całego materiału szkoleniowego. Aby uzyskać Certyfikat ECDL nasi uczestnicy szkolenia musieli pomyślnie zdać jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej oraz sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętności wykorzystania komputera.

Podczas uroczystości poświęconej podsumowaniu kolejnej edycji szkolenia komputerowego ECDL Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej Lubelskiego Oddziału PFRON Antonina Umińska wręczyła Zaświadczenia Ukończenia Szkolenia Komputerowego ECDL 9 osobom, spośród których 5 osobom przyznano Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Dzięki szkoleniu komputerowemu ECDL, jak również Zajęciom z Aktywizacji Zawodowej i Giełdom Pracy, zorganizowanym i przeprowadzonym przez Agencję Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi, dwie uczestniczki szkolenia znalazły zatrudnienie w pełnym wymiarze godzinowym w PZU ŻYCIE S.A. O/Lublin na stanowisku księgowej, a także Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku starszej telefonistki.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Zobacz również:Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2019r.
Stronę odwiedzono 18320019, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON