Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Własna działalność gospodarcza? - dowiedz się, jak to zrobić!

   Zakończyliśmy rekrutację na szkolenie "Spółdzielnia socjalna jako jedna z form prawnych prowadzenia własnej działalności gospodarczej". W/w szkolenie odbędzie się w ramach zadania "Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu "PARTNER III".

   Szkolenie będzie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.2006, Nr 94, poz. 651) oraz Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U.2003, Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), która daje podstawy prawne do tego, aby przygotować osoby niepełnosprawne do podjęcia aktywności gospodarczej w formie prowadzenia spółdzielni socjalnej.

   Dnia 29. 11. 2008 roku 10 wybranych w drodze rekrutacji klientów Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi odbędzie 6-dniowy kurs w Centrum Szkolenia i Rekreacji "Energetyk" w Krasnobrodzie. Planowany wyjazd kursantów w dniu 29.11.2008 o godzinie 8.00 spod budynku Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi, powrót do Lublina 04.12.2008 ok. godziny 21.00.

   W zajęciach uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne (w większości bezrobotne lub deklarujące zamiar zmiany miejsca pracy), zarejestrowane w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi i korzystające z naszej oferty usług doradczych, takich jak:

   Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie zajęć teoretyczno - warsztatowych, celem których będzie wyposażenie uczestników w odpowiednie narzędzia prawne, merytoryczne i ekonomiczne oraz umiejętności potrzebne do podjęcia decyzji o założeniu spółdzielni socjalnej i jej prowadzeniu. Kursanci zdobędą wiedzę na temat spółdzielczości socjalnej, nauczą się wypełniać wnioski i urzędowe formularze oraz dowiedzą się jak utworzyć i rozpocząć działalność w formie spółdzielni socjalnej.

Szkolenia będą obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Procedura założenia spółdzielni socjalnej (opracowanie protokołu z zebrania założycielskiego, uchwały o powołaniu spółdzielni, opracowanie statutu: elementy obligatoryjne i fakultatywne).
  2. Urzędy i instytucje: rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym; Urząd Statystyczny - REGON; założenie rachunku bankowego; uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP; rejestracja spółdzielni jako podatnika VAT; zgłoszenie spółdzielni jako płatnika składek w Oddziale ZUS; zgłoszenie w PIP i Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
  3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną: system podatkowy; zasady prowadzenia księgowości i kadr w spółdzielniach socjalnych oraz ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Marketing i promocja działalności gospodarczej.
  5. Praca zespołowa. Identyfikacja własnej roli w zespole.

Wszystkim kursantom życzymy owocnej nauki!

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19686879, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON