Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

W dniach 21 - 22.10.2008 roku w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi odbyły się cykliczne zajęcia z aktywizacji zawodowej

   W dniach 21 - 22.10.2008 roku w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi odbyły się cykliczne zajęcia z aktywizacji zawodowej, które poprowadziły Katarzyna Płoszaj - psycholog, Anna Łagód - stażysta psycholog, Elżbieta Smarz - tłumacz języka migowego przy merytorycznym wsparciu prawników, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz pośredników pracy. Udział w nich wzięło 14 zarejestrowanych w Agencji Zatrudnienia klientów z chorobami słuchu - głębokim niedosłuchem obustronnym oraz niedosłyszeniem.

   W ciągu dwóch dni warsztatowo - szkoleniowych uczestnicy wzięli udział w warsztacie samopoznania, zapoznali się z metodami poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy, przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem określonego stanowiska pracy. Zajęcia miały przygotować klientów Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi do spotkań z pracodawcami podczas Giełd Pracy, które odbędą się w dniu 23.10.2008r.

   Głównym celem zajęć było zdiagnozowanie preferencji, potencjału i predyspozycji zawodowych w/w osób, zaproszonych na w/w Giełdy Pracy. W ciągu pierwszego dnia szkolenia uczestnicy mieli możliwość jasnego sprecyzowania własnych celów życiowych oraz określenia predyspozycji zawodowych. Uczestniczyli w różnorodnych ćwiczeniach praktycznych, by wzmocnić poczucie własnej wartości.

   Podczas drugiego dnia szkoleniowego uczestnicy brali udział w warsztacie przygotowującym do samodzielnego szukania pracy - została omówiona rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przedstawione zostały również metody poszukiwania pracy, aktualne oferty wolontariatu i szkoleń. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia z zakresu przygotowania materiałów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego). Pośrednicy pracy przedstawili szczegółowo przygotowane oferty pracy, sprecyzowali wymagania pracodawców oraz umiejętności potrzebne do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Pod koniec zajęć zostały omówione procedury prawne dla osób niepełnosprawnych, obowiązujące na rynku pracy.

   Zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Nastawienie grupy i jasno postawione cele zaowocowały poszerzeniem informacji na temat możliwości aktywnego poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz umiejętnego zaprezentowania się poszczególnym potencjalnym pracodawcom.

   Wszyskim uczestnkom zajęć serdecznie dziękujemy!

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19679459, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON