Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Spotkanie informacyjno - promocyjne projektu "Mapa drogowa do pracy" z uczniami Zespołu Szkół Nr 3 w Lublinie

   Dnia 7 marca 2008 roku w siedzibie Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Nr 3 w Lublinie. W spotkaniu wzięło udział 13-u uczniów, w tym kilku uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kierunek wyuczony stolarz i technik mechanik) oraz Liceum Uzupełniającego. Uczniowie obecni na spotkaniu posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu zaburzenia głosu, mowy i chorób narządu słuchu. Razem z uczniami na spotkanie przybyły Panie pedagog: P. Aneta Frączek oraz P. Magdalena Fatyga - współorganizator spotkania oraz tłumacz języka migowego.

Ze strony Agencji Zatrudnienia w spotkaniu wzięli udział:

   Uczestnicy spotkania zapoznali się z organizacją pracy Agencji Zatrudnienia, z metodami pracy oraz rolą w procesie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Przedstawiona im została również specyfika pracy specjalistów zorientowana na zwiększanie stopnia przygotowania zawodowego oraz podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Uczestnikom spotkania przekazano ogólne trendy występujące na lokalnym rynku pracy, przedstawiono metody szukania pracy oraz zasady dopasowywania oferty pracy do własnych możliwości. Zaprezentowano również szerzej ideę wolontariatu, jako formy przygotowującej do podjęcia pierwszej pracy oraz umożliwiającej zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego i konfrontację własnych umiejętności i możliwości zawodowych w oparciu o wykonywaną pracę. Dużo uwagi poświęcono również zatrudnianiu osób z uszkodzeniem narządu słuchu, przedstawiono przykłady stanowisk pracy, na które Agencja skierowała klientów niedosłyszących i niesłyszących. Przekazywane na spotkaniu treści spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, czego wyrazem były liczne szczegółowe pytania z ich strony.

   Uczestnicy spotkania nie mają sprecyzowanych planów dotyczących przyszłości zawodowej. Część z nich wyraziła chęć dalszej nauki, pozostali z pewnością po ukończeniu szkoły będą poszukiwali satysfakcjonującej dla siebie pracy.

 

-

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20714988, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON