Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Program wsparcia organizacji pozarządowych
świadczących usługi rynku pracy

Program wsparcia organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy
Organizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

   Agencja Zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych w odpowiedzi na zaproszenie
Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych uczestniczy w programie wsparcia organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy, organizowanym w ramach programu "Work in Poland"
(finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności).

   Celem programu jest podniesienie kompetencji i wiedzy organizacji pozarządowych oraz ich samorządowych partnerów z zakresu projektowania działań partnerskich na lokalnych rynkach pracy, uwzględniających problem migracji oraz wykorzystujących nowoczesne technologie. Uczestnicy programu mogą skorzystać ze wsparcia w formie szkoleń, doradztwa, udziału w konkursie grantowym oraz profesjonalnego oprogramowania.

   W programie wsparcia uczestniczy 30 organizacji pozarządowych działających w obszarze rynku pracy z województw: lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Każda organizacja mogła zgłosić 3 osoby do udziału w szkoleniach: menadżera (czyli osobę, która w organizacji zajmuje się zarządzaniem), specjalistę ze swojej organizacji (czyli osobę, która w organizacji zajmuje się projektowaniem i realizacją działań skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, etc.)
oraz specjalistę - przedstawiciela partnera samorządowego (czyli osobę, która reprezentuje podmiot instytucji administracji publicznej, z którą dana organizacja pozarządowa współpracuje, współtworzy projekty, realizuje działania na lokalnym rynku pracy, etc.).

   Szkolenie dla specjalistów NGO obejmują zagadnienia tj projektowanie działań odpowiadających na problemy lokalnych rynków pracy, problem migracji w kontekście działań na lokalnych rynkach pracy, współpraca z otoczeniem przy projektowaniu i realizacji działań na rzecz lokalnych rynków pracy, specyfika pracy z beneficjentem, w tym problematyka grup defaworyzowanych i migrantów. Szkolenia dla menadżerów NGO obejmują natomiast zarządzanie organizacją pozarządową, w tym struktura organizacji i zarządzania, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zasobami ludzkimi, misja i strategia organizacji pozarządowej, planowanie działań i kultura wewnątrz organizacyjna, współpraca z otoczeniem. Ponadto szkolenia obejmują zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami w kontekście projektowania i implementacji działań na rzecz beneficjentów oraz w kontekście zarządzania organizacją pozarządową, zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej. Szkolenie kończy praca nad projektami własnymi, ich prezentacja i ocena przez ekspertów.

 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715114, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON