Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wolontariusz - asystent osoby niepełnosprawnej.

   Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych otrzymuje oferty wolontariatu, dotyczące osobistej pomocy osobom niepełnosprawnym. Chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie psychiczne, emocjonalne, pomoc w procesie usamodzielniania się. Dany wolontariat można traktować jako program aktywizujący zarówno dla osób niepełnosprawnych, którym udzielana jest taka pomoc jak również dla wolontariuszy. Wolontariusz, dzięki swoim chęciom, wiedzy, cechom osobowości, często także odpowiednim kwalifikacjom i wykształceniu, może stać się asystentem osobistym dla osób, które potrzebują zwiększonej opieki. Oczywiście należy pamiętać, że są różne niepełnosprawności a co za tym idzie i różni asystenci. Na podstawie doświadczeń i wielu obserwacji powstał podział wyróżniający kompetencje kandydata na stanowisko asystenta dla osób niepełnosprawnych, mianowicie wyodrębnia się podstawowe i pożądane kompetencje asystenta. Do tych pierwszych zaliczyć można: dyspozycyjność, empatię, wytrwałość, emocjonalne zrównoważenie, zrozumienie dal ludzi, kolejna grupa cech to: samodzielność w myśleniu i działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miła aparycja.
   Jak można zauważyć, jest to bardzo odpowiedzialna praca, wymagająca wczucia się w sytuację osoby, spojrzenia na świat jej oczami. Ważna jest spostrzegawczość wolontariusza, czujność oraz odporność na sytuacje trudne i problemowe, które może napotkać w swojej pracy. Wszyscy, którzy chcą pracować jako wolontariusze-asystenci osoby niepełnosprawnej, powinni zabrać ze sobą wielkie chęci, poczucie humoru i naturalność, oczywiście zdając sobie sprawę także z wielkiej odpowiedzialności jaką muszą przyjąć na siebie, opiekując się osobami potrzebującymi pomocy. Zanim dokona się ocena cech kandydata na wyżej wymieniony wolontariat, ważne jest także przeprowadzenie wstępnej analizy sytuacji, możliwości i ograniczeń opiekuna i podopiecznego.
   Według uregulowań międzynarodowych wszystkie kraje powinny pomóc osobom niepełnosprawnym, gwarantując opiekę, przyczyniającą się do wzrostu poziomu niezależności w życiu i wykonywaniu codziennych obowiązków. Jest to jedna z podstawowych zasad ONZ z 1993 roku. Kolejne przepisy to ustalenia państw Unii Europejskiej we Wspólnotowej Karcie Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników z 1989 roku oraz komunikat Komisji Europejskiej z 1996 roku "Nowa Strategia Wspólnoty Europejskiej". Poruszają one kwestie pomocy osobom niepełnosprawnym, dotyczące wyrównywania szans oraz prawa do dostępu do środków polepszających życie zawodowe i społeczne. Niestety w Polsce działalność asystenta osoby niepełnosprawnej nie została jeszcze uregulowana prawnie, jednakże można zaangażować się w wolontariat i jako wolontariusz wcielić się w rolę asystenta. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Agencji Zatrudnienia na spotkanie z koordynatorem wolontariuszy, bądź prosimy o kontakt telefoniczny.

Literatura:
J. Cierlica-Nowaczyk, M. Szostkowski - Segel Polska Sp. z o.o.; M. Gajda, "Zawsze potrzebny" (w:) Integracja. styczeń-luty, 1/2007 (82).
Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19117411, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON