1 procent
zobacz >>>

Wolontariat w ETOS.

   Europejskie Towarzystwo Społeczne poszukuje wolontariuszy, a mianowicie psychologów, pedagogów oraz terapeutów zajęciowych. Wolontariusze potrzebni są do prowadzenia rozmów motywujących, nauki asertywności, nauki empatii, do prowadzenia zajęć terapeutycznych wzmacniających poczucie bezpieczeństwa i podwyższające samoocenę u dzieci z ADHD, z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi i zaburzeniami zachowania, a także do nauki rękodzieła artystycznego, drobnych upominków, nauki gry w szachy, gry na gitarze, prowadzenie kół zainteresowań. Warto by było aby wolontariusze posiadali wiedzę z dziedziny psychologii, mieli kończone studia kierunkowe licencjackie lub byli na ostatnim roku studiów magisterskich. Natomiast do prowadzenia zabaw z dzieciakami nie potrzeba wyższych studiów, wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią lub szkołę zawodową bądź umiejętności umożliwiające dzielenie się wiedzą praktyczną z dziećmi objętymi opieką stowarzyszenia..
   Stowarzyszenie po uzyskaniu rejestracji w KRS zorganizuje świetlicę socjoterapeutyczną. Do tego czasu stowarzyszenie prowadzi (już ponad dwa lata) grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi. Wszystkie zajęcia obecnie i w przyszłości odbywają się na terenie miasta Lublin. Europejskie Towarzystwo Społeczne przygotowuje dokumenty do rejestracji w KRS, dawniej nosiło nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Bo Warto" . Powstało na fundamencie konferencji z 13 lutego 2005 r., zorganizowanej w lubelskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Kaczyńskiego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był pracownik Szpitala Andrzej J. Moroz, psychopedagog i terapeuta. Stowarzyszeni kieruje działania zmierzające do organizacji działań wspierających rodziców dzieci z ADHD.
   Od wiosny 2006 Lubelska Grupa Wsparcia spotyka się w sali przy kościele św. Jozafata przy ul. Zielonej, w Lublinie. Spotkania odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu. Spotkanie składa się z trzech części: pierwszej informacyjnej, następnie prezentowane są specjalistyczne informacje na wybrane zagadnienia związane z zaburzeniem, w części trzeciej następuje wymiana informacji rodziców dzieci z ADHD.
   Stowarzyszeniu przydadzą się wolontariusze, dlatego też zapraszamy do współpracy. Na chętnych czekamy w siedzibie naszej Agencji Zatrudnienia. Wszystkich szczegółowych informacji udzieli koordynator wolontariuszy. Dany wolontariat pozwoli na wzmocnienie zachowań społecznie oczekiwanych, eliminację lub znaczne ograniczenie zachowań agresywnych, wzmocni samoocenę u dzieci objętych opieką wolontariuszy.

Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18511410, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON