Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Ubezpieczenie wolontariusza.

   Zgodnie z treścią ustawy, wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (art. 46 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. 2003 r., Nr 96, poz.873 ze zm.). Dany zapis budzi wiele obaw wśród organizacji pozarządowych, powodując tym samym wątpliwości współpracy z wolontariuszami. Główną obawą jest płacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza. Wyżej wymieniona ustawa daje taką możliwość, lecz nie obliguje do dodatkowych opłat. Z takiej możliwości można skorzystać w stosunku do wolontariusza, który nie ma opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu. Te sytuacje określają przepisy znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
   Kolejnym ważnym przepisem jest ubezpieczenie wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wolontariuszowi, wykonującemu świadczenia przez okres krótszy niż 30 dni, korzystający zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizacja w takich wypadkach jest zobowiązana wykupić dane ubezpieczenie. Natomiast, gdy czas porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych przekracza 30 dni, to wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem na mocy tak zwanej małej ustawy wypadkowej. Zgodne z tymi przepisami, wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi podczas działań wolontarystycznych w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wywołanego zewnętrzną przyczyną, przysługiwać będzie renta z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie, świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej. W razie wypadku, kończącego się śmiercią wolontariusza, członkom rodziny przysługuje zwrot kosztów pogrzebu oraz renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie. Wszystkie wymienione wyżej świadczenia finansowane są z budżetu państwa. Dodatkową informacją jest to, iż w przypadku zawieranej umowy pomiędzy organizacją a wolontariuszem na czas nieokreślony, to korzystający musi opłacić ubezpieczenie NW przez pierwszych 30 dni, natomiast od początku drugiego miesiąca pracy wolontariusza, zostaje on objęty ubezpieczeniem z Ustawy.

(za Pietrowski Dariusz, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Skiba Radek, Stowarzyszenie Klon/Jawor: Broszura z serii Warto Wiedzieć Więcej 3w "Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem").

Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19117480, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON